Σήμανση χοίρων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ενώτια χοίρων

Όπως συμβαίνει και με τ'άλλα ζώα (π.χ. αιγοπρόβατα, βοοειδή) έτσι και στους χοίρους χρησιμοποιούνται τα ενώτια σήμανσης [1] για λόγους αναγνώρισης των ζώων. Κάθε κάτοχος χοιροειδών είναι υποχρεωμένος να σημαίνει όλα τα ζώα στην εκμετάλλευσή του και να τηρεί ενημερωμένο μητρώο. Η σήμανση των ζώων γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του κατόχου της εκμετάλλευσης. Η σήμανση γίνεται είτε με ατομική διάστιξη (τατουάζ), είτε με πλαστικά ενώτια κίτρινου χρώματος. Τα ενώτια σήμανσης των χοίρων είναι κίτρινου χρώματος (RAL). Κάθε ενώτιο αποτελείται από δύο ισομεγέθη μέρη, ένα «Θηλυκό» και ένα «Αρσενικό» με κωνική, μεταλλική κεφαλή. Τα χοιροειδή αναπαραγωγής (κάπροι και χοιρομητέρες) σημαίνονται αποκλειστικά με δύο ενώτια ατομικής αναγνώρισης (ένα σε κάθε αυτί), "ενώτια τύπου 1". Τα χοιροειδή πάχυνσης σημαίνονται είτε με διάστιξη (τατουάζ), είτε με "ενώτια τύπου 2", στο αριστερό αυτί του ζώου.

Κάθε μεταβολή του ζωικού πληθυσμού καταγράφεται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και η ετήσια απογραφή του ζωικού πληθυσμού, περιλαμβάνει τον αριθμό των θηλυκών αναπαραγωγής, τον αριθμό των αρσενικών, τον αριθμό των παχυνομένων χοιροειδών και την ημερομηνία απογραφής. Για τις εκμεταλλεύσεις αγριοχοίρων, καταχωρείται μόνο ο συνολικός αριθμός των ζώων. Αντίγραφο της ετήσιας απογραφής υποβάλλεται στην Δ/νση Κτηνιατρικής, με σκοπό την ενημέρωση της κτηνιατρικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Επίσης, οι κάτοχοι των υφισταμένων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Δ/νση Κτηνιατρικής τις μεταβολές που επέρχονται στα στοιχεία του κατόχου, στοιχεία της εκμετάλλευσης (αλλαγή της επωνυμίας), αλλαγή στον τύπο της εκμετάλλευσης, ή παύση της λειτουργίας της εκμετάλλευσης.Βιβλιογραφία

  1. Ιστοσελίδα Καστοριά.gr, Σήμανση και καταγραφή χοιροειδών