Συγκομιδή και διαχείριση χορτοδοτικής καλλιέργειας λειμώνιου τριφυλλιού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η καλλιέργεια λειμώνιου τριφυλλιού διατηρείται παραγωγική και συνεπώς οικονομικώς συμφέρουσα μέχρι 3 έτη. Οι εδαφολογικές συνθήκες της χώρας μας, επιτρέπουν το πρώτο έτος από τη σπορά, να γίνονται κατά μέσο όρο 2 κοπές, ενώ τα επόμενα έτη μπορούν να φτάσουν και τις τέσσερις. Καταλληλότερο στάδιο κοπής, από άποψη ποιότητας θεωρείται η άνθηση του 20% των φυτών. Η υποβάθμιση της ποιότητας μέχρι την πλήρη άνθηση είναι μικρότερη από εκείνη που παρατηρείται στη μηδική. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση, μπορεί να γίνει συγκομιδή μέχρι το στάδιο της πλήρους άνθησης, πριν όμως οι πρώτες ταξιανθίες πάρουν καφετί χρώμα. Αν η άνθηση της πρώτης κοπής οψιμίσει λόγω των καιρικών συνθηκών, η πρώτη κοπή συνιστάται να γίνεται όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 40cm. Η χλωρομάζα ξηραίνεται επί τόπου ή χρησιμοποιείται για ενσίρωση. Η καλλιέργεια του λειμώνιου τριφυλλιού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για βόσκηση. Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος, τυμπανισμού στα ζώα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα επειδή το λειμώνιο τριφύλλι συνεχίζει την ανάπτυξή του, μπορεί να γίνει βόσκηση ή κοπή και χορήγηση στα ζώα του χλωρού χόρτου, γιατί αυτή την περίοδο είναι δύσκολη η αποξήρανσή του.