Συνοδευτικά έγγραφα κατά την μεταφορά ζώων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα έγγραφα που θα πρέπει να φέρει μαζί του ο οδηγός είναι :

 • Το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό
 • Την άδεια του μεταφορέα (τύπου 1, τύπου 2)
 • Το πιστοποιητικό έγκρισης του οχήματος (για οχήματα που διενεργούν μεταφορές άνω των 8 ωρών)
 • Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού / των οδηγών
 • Το ημερολόγιο ταξιδιού, συνοδεύει απαραίτητα την αποστολή των μεταφερόμενων ζώων, στα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, δηλαδή αυτά που υπερβαίνουν τις 8 ώρες και λαμβάνουν χώρα μεταξύ των κρατών - μελών ή στην περίπτωση της εξαγωγής σε τρίτες χώρες τουλάχιστον μέχρι το σημείο εξόδου από το κοινοτικό έδαφος. Αποτελείται από τα ακόλουθα 5 τμήματα :
 1. Τμήμα 1 - Προγραμματισμός
 2. Τμήμα 2 - Τόπος αναχώρησης
 3. Τμήμα 3 - Τόπος προορισμού
 4. Τμήμα 4 - Δήλωση του μεαφορέα
 5. Τμήμα 5 - Υπόδειγμα έκθεσης ανωμαλιών

Ο μεταφορέας υποχρεούται να διατηρεί για χρονικό διάστημα 3 ετών :

 1. αντίγραφο όλων των τμημάτων του ημερολογίου ταξιδίου καθώς και
 2. το φύλλο καταγραφής ή το εκτύπωμα του ταχογράφου.

Ο μεταφορέας παραδίδει στο φύλακα του τόπου προορισμού το ημερολόγιο ταξιδίου (εκτός από το τμήμα 4) και τέλος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα τμήματα του ημερολογίου ταξιδίου στην αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης, εντός 1 μηνός από την ολοκλήρωσή του.

Ο φύλακας του τόπου προορισμού υποχρεούται να διατηρεί για χρονικό διάστημα 3 ετών το ημερολόγιο ταξιδίου, εκτός του τμήματος 4, από την ημερομηνία άφιξης των ζώων στον τόπο προορισμού. Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού το ημερολόγιο ταξιδίου, μόλις αυτή το ζητήσει.

Οι επίσημοι κτηνίατροι των σημείων εξόδου διατηρούν τουλάχιστον για 3 έτη τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν καθώς και τα αντίγραφα του εκτυπώματος του ταχογράφου.

Σημείωση : Υποδείγματα των εγγράφων μπορούμε να δούμε στον Κανονισμό 1 / 2005 ή στο συμβουλευτικό οδηγό για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 που αφορά στην ασφαλή μεταφορά των ζώων.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Συμβουλευτικός οδηγός για την εφαρμογή του Κανονισμού 1 / 2005 - Προστασία των ζώων κατά την μεταφορά", Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων