Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος - Agro 3

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στον τομέα της χοιροτροφίας, ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) έχει εκπονήσει τα πρότυπα της σειράς Agro 3, με τα οποία καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος. Έτσι έχουμε:

  • Agro 3.1 - Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, προδιαγραφή για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας
  • Agro 3.2 - Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, προδιαγραφή για την εκτροφή των χοίρων
  • Agro 3.3 - Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, προδιαγραφή για την σφαγή των χοίρων
  • Agro 3.4 - Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, προδιαγραφή για τον τεμαχισμό,αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος
  • Agro 3.5 - Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, προδιαγραφή για τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος

Ο ΟΠΕΓΕΠ εκπόνησε την κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή και πιστοποίηση των προτύπων Agro 3.

Με τα πρότυπα Agro 3.1 , Agro 3.2 , Agro 3.3 , Agro 3.4 , Agro 3.5 παρέχεται στις επιχειρήσεις του κλάδου η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας ώστε κάθε "κρίκος" της παραγωγής να πιστοποιείται ξεχωριστά και το χοιρινό κρέας που παράγεται από όλα τα πιστοποιημένα στάδια να φέρει το σήμα ποιότητας.

Τα νέα πρότυπα διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, την προστασία των κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 267623, ΦΕΚ 1723/29.08.07), ο AGROCERT είναι η αρμόδια εθνική αρχή αξιολόγησης έγκρισης και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης για το σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς Agro 3.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να ενταχθούν στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν αναγνωρίσιμα, να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Για την αναγνώριση του συστήματος πιστοποίησης χρησιμοποιείται το παρακάτω εθνικό σήμα ποιότητας:

Σήμα agro 3.jpeg Σήμα agro 3 en.jpeg

Ο ΟΠΕΓΕΠ σε αυτή την περίπτωση έχει ρόλο επιβλέποντα.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Management και ολοκληρωμένη διαχείριση σε χοιροτροφικές μονάδες της βόρειας Ελλάδας",μεταπτυχιακή διατριβή του Γεωργίου Π. Τερζίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη 2010

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php