Τουρκικές ποικιλίες ροδιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ak anar

Ωριμάζει τον Σεπτέμβριο. Οι καρποί της έχουν μέτριο μέγεθος. Ο φλοιός της είναι χοντρός λευκο-κίτρινου χρώματος. Τα καρπίδιά της είναι αρκετά μεγάλα και έχουν ανοιχτό χρώμα.

Tchercherdekis

Ωριμάζει τον Οκτώβριο. Οι καρποί της είναι αρκετά μεγάλοι χρώματος κίτρινου και κόκκινου. Τα καρπίδιά της είναι μικρά με υποτυπώδη σπέρματα.

Kyzyl anar

Ωριμάζει τον Οκτώβριο. Οι καρποί της είναι αρκετά μεγάλοι χρώματος κίτρινου και κόκκινου. Ο φλοιός της είναι χονδρός με βαθύ κόκκινο χρώμα Τα καρπίδιά της είναι πολύ μικρά και κόκκινα.

Kara anar

Ωριμάζει τον Δεκέμβριο. Οι καρποί της είναι αρκετά μεγάλοι. Ο φλοιός τους είναι σκληρός και χρώματος κόκκινου - ιώδες. Τα καρπίδιά της είναι μεγάλα και κόκκινου χρώματος.

Asinar

Ο καρπός είναι μεγάλου μεγέθους με μέσο βάρος 505gr. Έχει κόκκινα καρπίδια με μαλακό σπέρμα και γλυκόξινη γεύση.

Eksilik

Ξινή ποικιλία με 5% ογκομετρούμενη οξύτητα και κόκκινα καρπίδια.

Emar

Φλοιός βαθού κόκκινου χρώματος. Τα καρπίδια είναι κόκκινα. Είναι γλυκιά ποικιλία με χαμηλή ογκομετρούμενη οξύτητα.

Fellahyemez

Καρπός με μεγάλα ροζ καρπίδια και μαλακά σπέρματα. Γλυκιά ποικιλία με χαμηλή ογκομετρούμενη οξύτητα.

Katirbasi

Καρπός μεγάλου μεγέθους με μέσο βάρος 517gr. Έχει μεγάλα κόκκινα καρπίδια και γλυκόξινη γεύση.

07' N 08' Hicaznar

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι σκούρα κόκκινα με μέσης σκληρότητας σπέρμα και η γεύση είναι γλυκόξινη. Καλλιεργείται καλά σε χώρες της Μεσογείου και είναι εξαγώγιμη ποικιλία.

33 N 26 Cekirdeksiz

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια έχουν χρώμα ροζ ή κόκκινο με μαλακά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

33 N 16 Silifke asisi

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κόκκινο όπως και τα καρπίδια με μέσης σκληρότητας σπέρματα και γλυκόξινη γεύση.

31 N 06 Lefan

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με μέσης σκληρότητας σπέρμα και γλυκόξινη γεύση.

31 N 07 Katirbasi

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι κόκκινα με μέσης σκληρότητας σπέρμα και γλυκόξινη γεύση.

33 N 23 Cevlik

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

07 N 14 Mayhos

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι κόκκινου χρώματος με σκληρά σπέρματα και ξινή γεύση.

33 N 12 Eksi goknar

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και κόκκινο. Τα καρπίδια είναι σκούρου κόκκινου χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

07 N 03 Yufka Kabuk

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο. Τα καρπίδια είναι ανοιχτού ροζ χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

33 N 11 Asi nar

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα κίτρινο και ροζ. Τα καρπίδια είναι ανοιχτού ροζ χρώματος με μέσης σκληρότητας σπέρματα και γλυκιά γεύση.

01 N 04 Fellahyemez

Ο φλοιός του καρπού της συγκεκριμένης ποικιλίας ροδιάς έχει χρώμα κίτρινο και ροζ. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με μαλακά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

Izmir 1

Ο φλοιός του καρπού έχει ροζ χρώμα. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με μαλακά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

Izmir 2

Ο φλοιός του καρπού αυτής της ποικιλίας ροδιάς έχει ροζ χρώμα. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.


Izmir 8

Ο φλοιός του καρπού έχει χρώμα ροζ. Τα καρπίδια είναι κόκκινου χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

Izmir 10

Ο φλοιός του καρπού έχει ροζ χρώμα. Τα καρπίδια είναι κόκκινου χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

Izmir 12

Ο φλοιός του καρπού έχει ροζ χρώμα. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με σκληρά σπέρματα και γλυκιά γεύση.

Izmir 1261

Ο φλοιός του καρπού έχει σκούρο ροζ χρώμα. Τα καρπίδια είναι ανοιχτού ροζ χρώματος με μαλακό σπέρμα και γλυκιά γεύση.

Izmir 1267

Ο φλοιός του καρπού αυτής της ποικιλίας ροδιάς έχει σκούρο κόκκινο χρώμα. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με μαλακά σπέρματα και γλυκιά γεύση.


Izmir 1445

Ο φλοιός του καρπού έχει ροζ χρώμα. Τα καρπίδια είναι ροζ χρώματος με μαλακά σπέρματα και γλυκιά γεύση.