Υποβολή αίτησης για ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Υποβολή αίτησης για ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές που επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αίτησης και το καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γεωργικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
  • Οι Γεωργικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων διαβιβάζουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT, αφού συναινέσουν για την πληρότητα των στοιχείων αυτής, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνουν γραπτά τον ενδιαφερόμενο, πριν την αποστολή των στοιχείων αυτών στον AGROCERT.
  • Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον AGROCERT το αρχικό κόστος αξιολόγησης της αίτησης.
  • Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση που έχει υποβληθεί, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι