Φυλλοβολα καρποφόρα δένδρα, Βερικοκκιά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η βερικοκκιά φέρει ξυλοφόρους και απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς. Η διάκριση μεταξύ ξυλοφόρων και απλών ανθοφόρων οφθαλμών είναι μακροσκοπικά εύκολη.

Οι ξυλοφόροι οφθαλμοί έχουν σχήμα κωνικό και απαντούν επάκρια ή πλάγια των βλαστών, ενώ οι απλοί ανθοφόροι οφθαλμοί έχουν σχήμα μάλλον σφαιρικό, είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους ξυλοφόρους και απαντούν πάντοτε πλάγια των βλαστών.

Σε κάθε κόμβο βλαστού απαντούν 1 έως 3 οφθαλμοί, ξυλοφόροι ή απλοί ανθοφόροι ή συνδυασμός ξυλοφόρων και απλών ανθοφόρων οφθαλμών. Από κάθε ανθοφόρο οφθαλμό παράγεται ένα μόνο άνθος.

Καρποφόρα όργανα στη βερικοκκιά είναι οι βλαστοί του παρελθόντος έτους, τα λεπτοκλάδια και τα ανθοφόρα λογχοειδή ή Μπουκέτα Μαίου.

Στη βερικοκκιά σύνηθες είναι το φαινόμενο της δευτέρας βλάστησης. Δευτέρα βλάστηση ονομάζεται η βλάστηση, που αποτελεί επέκταση της κύριας βλάστησης και προέρχεται από την έκπτυξη του επάκριου ξυλοφόρου οφθαλμού που λαμβάνει χώρα κατά το καλοκαίρι του χρόνου σχηματισμού του.

Ο ξυλοφόρος οφθαλμός, εκπτυσσόμενος, δίνει βλαστό ή λεπτοκλάδιο ή λογχοειδές ξυλοφόρο ή ανθοφόρο, ενώ ο απλός ανθοφόρος ένα άνθος. Η βερικοκκιά καρποφορεί σε ξύλο του παρελθόντος έτους από απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς. Τη μεγαλύτερη καρποφορία φέρει στα ανθοφόρα λογχοειδή.[1]


Βιβλιογραφία

  1. Γενική Δενδροκομία, του Καθηγητή Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Α. Ποντίκη, 1997