Χορήγηση κωδικού αριθμού σε επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας - υποδείγματα εγγράφων

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ :

  • Εισηγείται την έκδοση απόφασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής με την οποία ορίζεται ο κτηνίατρος με εμπειρία στην παθολογία των ιχθύων ανάλογα με τα αιτήματα των κτηνιατρικών αρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ενα υπόδειγμα της απόφασης αυτής με κωδικό αριθμό Υ - 50 παρατίθεται σε αυτό το άρθρο.
  • Εισηγείται την έκδοση απόφασης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής με την οποία χορηγείται ο κωδικός αριθμός σε κάθε εκμετάλλευση στην οποία έχει χορηγηθεί κτηνιατρική άδεια και την κοινοποιεί στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ενα υπόδειγμα της απόφασης αυτής με κωδικό αριθμό Υ - 51 παρατίθεται σε αυτό το άρθρο.
  • Καταχωρεί τους κωδικούς αριθμούς και τα στοιχεία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 2008 / 392 / ΕΚ και σε μητρώο που καταρτίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ/τος 28 / 2009 (Α΄ 46) και μεριμνά για την ενημέρωσή του με τα νέα στοιχεία της εκμετάλλευσης στην περίπτωση μεταβολής τους και τροποποίησης της κτηνιατρικής άδειας.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  • "Εγχειρίδιο διαδικασιών χορήγησης κτηνιατρικής άδειας στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ / τος 28 / 2009 (Α' 46), Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ / νση Κτηνιατρικής, Αθήνα 2009