Άλλες ενισχύσεις εκτός της βασικής ενίσχυσης σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 19:26, 4 Ιανουαρίου 2013 υπό τον P chasapis (Συζήτηση)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενισχύσεις:

  • Ενίσχυση (30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου) για γεωργούς οι οποίοι ασχολούνται με γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον: διαφοροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση των μόνιμων βοσκότοπων και περιοχές με οικολογική εστίαση. Η βιολογική γεωργία επωφελείται αυτόματα από αυτή την ενίσχυση, ενώ οι γεωργοί που απασχολούνται σε περιοχές του Natura 2000 πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές απαιτήσεις στο μέτρο που είναι συμβατές με τη νομοθεσία του Natura 2000.
  • Προαιρετική ενίσχυση (έως 5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου) για γεωργούς σε περιοχές αντιμέτωπες με ειδικούς φυσικούς περιορισμούς (περιοχές που οριοθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και για σκοπούς αγροτικής ανάπτυξης). Η ενίσχυση αυτή αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της εισοδηματικής στήριξης σε περιοχές αντιμέτωπες με ειδικούς, φυσικούς περιορισμούς και συμπληρώνει την

υπάρχουσα στήριξη στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

  • Ενίσχυση (έως και 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου) για νεαρούς γεωργούς στην εγκατάστασή τους, η οποία μπορεί να συμπληρώνεται με ενίσχυση εγκατάστασης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.
  • Απλουστευμένο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές (έως 10% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου)


Όσα αναγράφηκαν παραπάνω παραπέμπουν στη σελίδα 9 του παρακάτω συνδέσμου

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου