Έλεγχος επιτήρησης για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η επιτήρηση είναι διαρκής και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των προδιαγραφών της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και των όρων της υπογραφείσας, μεταξύ του ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT και της επιχείρησης, σύμβασης.

Η επιτήρηση πραγματοποιείται με ετήσιο διοικητικό έλεγχο ή/και με έλεγχο επιτήρησης εφόσον αυτό αποφασιστεί. Η διενέργεια ελέγχου επιτήρησης αποφασίζεται σύμφωνα με κριτήρια ανάλυσης επικινδυνότητας που θέτει ο ΟΠΕΓΕΠ. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου επιτήρησης αυτός πραγματοποιείται όπως και ο έλεγχος αξιολόγησης.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι