Έντυπα ασφάλισης φυτικού κεφαλαίου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φυτικού κερφαλαίου είναι:

  • Η Δήλωση Καλλιέργειας / Δήλωση Ζημιάς υποβάλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου ή της Κοινότητας στην αγροτική περιοχή της οποίας βρίσκονται οι καλλιέργειες και μπορεί να συμπληρωθεί από τον ίδιο τον παραγωγό που υπέστη τη ζημιά ή από τρίτο πρόσωπο.
  • Η αναγγελία ζημιάς γίνεται εντός 48 ωρών από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ προς τον ΕΛΓΑ και στο έντυπο αυτό αναγράφει το ζημιογόνο αίτιο, την ημερομηνία που συνέβη, την τοποθεσία όπου συνέβη και τις εκτάσεις (περίπου) που έπληξε.

Σχετικές σελίδες