Γενική δενδροκομία

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο

Το καρποφόρο δένδρο και τα όργανα του

Σχηματισμός λογχοειδών

Λειτουργικό ξύλο

Αποθήκευση υδατανθράκων

Μεταλλαγές - Μεταλλαγές Οφθαλμών - Χίμαιρες

Ρίζες

Το περιβάλλον των ριζών

Εξάπλωση ριζικού συστήματος

Οφθαλμοί

Φύλλα

Χλωροπλάστες

Φωτοσυνθετική παραγωγικότητα

Φωτοσυνθετική δυναμικότητα

Φωτοσυνθετική ικανότητα

Αλλαγή της φυσικής απορροφητικής δύναμης

Επίδραση των ζημιωθέντων φύλλων στην φωτοσύνθεση

Άνθη

Ανθοφορία

Σχηματισμός Ανθοφόρων Οφθαλμών

Εποχή ανθικής προτροπής σχηματισμού ανθοφόρων οφθαλμών

Καλλιεργητικές τεχνικές που επηρεάζουν το σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών

Καλλιεργητικές επεμβάσεις που περιορίζουν το σχηματισμό ανθικών καταβολών

Διαφοροποίηση ανθοφόρων οφθαλμών

Πτώση οφθαλμών - ανθέων - καρπών

Εποχή άνθησης

Καρποί

Βελτίωση ποικιλιών καρποφόρων δένδρων

Καλλιέργεια πρωτόπλαστων

Λήθαργος

Καρπόδεση

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικονίαση και γονιμοποίηση των ανθέων

Φαινόμενα που συνδέονται με την επικονίαση

Αύξηση καρπών

Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των καρπών