Επιχείρηση αγροτικής παραγωγής

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μια επιχείρηση αγροτικής παραγωγής μπορεί να είναι ατομικής ή εταιρικής (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, περιορισμένης ευθύνης, ιδωτική κεφαλαιουχική, ανώνυμη) μορφής.

Ωστόσο, εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης αγροτικής παραγωγής ισχύει η διαδικασία που επικρατεί για τους αγρότες (φυσικά πρόσωπα) και όχι ότι ισχύει γενικότερα για τις ατομικές επιχειρήσεις. Δηλαδή από τα διαδικαστικά ίδρυσης ατομικής επιχείρησης ο αγρότης απλά χρειάζεται να κάνει έναρξη επαγγέλμτος στην τοπική ΔΟΥ και να ακολουθήσει τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Θέματα ενδιαφέροντος νέων αγροτών".

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ανώνυμες εταιρείες και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες σε καμία περίπτωση δεν εγγράφονται στον ΟΓΑ.

Κατά τα άλλα γίνεται εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς και ασφάλιση φυτικού και ζωικού κεφαλαίου στον ΕΛΓΑ.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι σε διάφορα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης δικαιούχοι είναι και νομικά πρόσωπα.

Σχετικές σελίδες