Εχθροί του κριθαριού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σιδηροσκώληκες

Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο, Σιδηροσκώληκες.

Αγρότιδες

Οι Αγρότιδες είναι λεπιδόπτερα τα οποία προσβάλλουν όλα τα φυτά που έχουν τρυφερό βλαστό. Είναι εχθρός του κριθαριού και πρόκειται για τον ίδιο που προσβάλλει και το φυτό του σιταριού. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, Αγρότιδες.

Κάραβος

Ο κάραβος είναι εχθρός του κριθαριού. Πρόκειται για τον εχθρό που προσβάλλει και την καλλιέργεια του σιταριού. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, Κάραβος.

Χλώροπας

Ο Χλώροπας είναι εχθρός του κριθαριού. Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι. Ο σύνδεσμος παρακάτω δίνει πληροφορίες για τον συγκεκριμένο εχθρό. Χλώροπας.

Οσινέλλα

Η Οσινέλλα είναι εχθρός του κριθαριού που προσβάλλει και το σιτάρι. Πρόκειται για ένα δίπτερο που εμφανίζεται την άνοιξη και ωοτοκεί στα νεαρά φύλλα του φυτού. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο. Οσινέλλα.

Κηκιδόμυγα

Πρόκειται για ένα καταστρεπτικό έντομο όσον αφορά στην καλλιέργεια του σιταριού. Ο ίδιος αυτός εχθρός προσβάλλει και την κριθαροκαλλιέργεια. Ο σύνδεσμος παρακάτω δίνει πληροφορίες για τον συγκεκριμένο εχθρό. Κηκιδόμυγα.

Βλαστορρήκτης

Ο Βλαστορρήκτης ανήκει στα Υμενόπτερα. Πρόκειται για εχθρό του κριθαριού που προσβάλλει και την καλλιέργεια σιταριού. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Βλαστορρήκτης.

Βρωμούσες

Πρόκειται για έντομα που προσβάλλουν καλλιέργειες όπως αυτές του σιταριού και του κριθαριού. Ο εχθρός αυτός του κριθαριού απομυζά τους χυμούς των φύλλων, στελεχών και τέλος των αναπτυσσόμενων καρπών. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν λεπτομέρειες για την προσβολή απ'αυτόν τον εχθρό. Βρωμούσες.

Αφίδες

Οι Αφίδες ανήκουν στην υπεροικογένεια Aphidoidea στη σειρά Sternorrhycha της τάξης Homoptera στην οποία έχουν καταγραφεί περί τα 4000 είδη. Οι αφίδες είναι αλλιώς γνωστές ως μελίγκρα, ψείρα ή φυτόψειρα. Οι αφίδες είναι μυζητικά έντομα και τρέφονται σχεδόν συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι από τις κυριότερες κατηγορίες εντόμων που μεταδίδουν στα φυτά παθογόνους ιούς. Είναι εχθρός του κριθαριού και όπως και στην προσβολή του σιταριού προσβάλλουν όλα τα υπέργεια όργανα. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο εχθρό. Αφίδες.

Ακρίδες

Τα περισσότερο ζημιογόνα είδη αυτού του εχθρού του κριθαριού στη χώρα μας είναι τα Calliptamus italicus L. και Dociostaurus maroccanus Thymb. Προσβάλλει επίσης το φυτό του σιταριού. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την προσβολή της ακρίδας στις καλλιέργειες. Ακρίδες.

Θρίπας

Οι θρίπες είναι μικρά επιμήκη έντομα με δύο ζεύγη στενών πτερύγων, με πτωχή νεύρωση και μεγάλο αριθμό μακρών τριχών στην περίμετρο. Ανήκουν στην τάξη των θυσανόπετρων. Είναι εχθρός του κριθαριού, του σιταριού αλλά και πολλών άλλων καλλιεργειών. Στο σύνδεσμο παρακάτω παρατίθενται λεπτομέρειες για την προσβολή αυτού του εχθρού. Θρίπας.

Νηματώδης των σιτηρών

Ο Νηματώδης των σιτηρών είναι εχθρός του κριθαριού. Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει την καλλιέργεια του σιταριού. Πατώντας το σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες γαι την προσβολή του εχθρού στο εκάστοτε φυτό αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπισής του. Νηματώδης των σιτηρών.

Έντομα αποθηκών

Τα έντομα των αποθηκών είναι εχθροί του κριθαριού, όπως και όλων των άλλων σιτηρών. Αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους αποθηκευμένους καρπούς των σιτηρών, ιδιαίτερα για τη χώρα μας όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές κατά το καλοκαίρι και ευνοούν την ανάπτυξή τους. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα έντομα αυτά. Έντομα αποθηκών.