Καλλιέργεια ψευδοκακίας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Προετοιμασία εδάφους

Η εγκατάσταση της καλλιέργειας ψευδακακίας δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες για την προετοιμασία του αγρού, αν και συνιστάται η εφαρμογή ζιζανιοκτονίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυετών ζιζανίων. [1]

Σπορά - Φύτευση

Ο πολλαπλασιασμός της ψευδακακίας επιτυγχάνεται με ριζώματα, με μοσχεύματα καθώς και με σπόρο. Ο πολλαπλασιασμός με ριζώματα έχουν μήκος 8-10cm και διάμετρο 2-5cm τον Απρίλιο. Τα μοσχεύματα εμβαπτίζονται σε φυτοορμόνη, τοποθετούνται σε ειδικό εδαφικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού και αναπτύσσονται στο θερμοκήπιο, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Στην περίπτωση πολλαπλασιασμού με σπόρο, τα νεαρά σπορόφυτα αρχικά αναπτύσσονται στο σπορείο και μετά από ένα χρόνο μεταφυτεύονται στην περιοχή εγκατάστασης την άνοιξη ή το φθινόπωρο. Για την καλλιέργεια της ψευδακακίας ως είδος μικρού περίτροπου χρόνου ο πληθυσμός των φυτών είναι 1000-1200 φυτά/στρέμμα.[1]

Καταπολέμηση ζιζανίων

Ο έλεγχος των ζιζανίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός μετά τη φύτευση και κατά το πρώτο έτος εγκατάστασης της καλλιέργειας της ψευδακακίας. Για τα επόμενα χρόνια δεν απαιτείται εφαρμογή ζιζανιοκτονίας, εφόσον ο αριθμός φυτών που έχει αρχικά επιλεγεί εξασφαλίζει πυκνή καλλιέργεια και συνεπώς αποτελεσματική ανταγωνιστική ικανότητα έναντι των ζιζανίων.[1]

Άρδευση

Η ψευδακακία, λόγω του πλούσιου ριζικού της συστήματος, αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία. Η καλλιέργεια είναι συνήθως ξηρική, ενώ άρδευση εφαρμόζεται μόνο σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας.[1]

Λίπανση

Η καλλιέργεια της ψευδακακίας δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση. Η εφαρμογή φωσφορικής και καλιούχας λίπανσης πραγματοποιείται μόνο σε εδάφη που παρουσιάζουν έλλειψη των συγκεκριμένων στοιχείων. Ως ψυχανθές, οπότε δεσμεύει και αξιοποιεί αποτελεσματικά το διαθέσιμο άζωτο, η λίπανση με άζωτο δε συνιστάται.[1]

Συγκομιδή

Η ψευδακακία συγκομίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια. Η συγκομιδή ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας γίνεται από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο.[1]

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Ενεργειακές Καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα, των Σκαράκη Γεώργιου (Καθηγητής ΓΠΑ), Κορρέ Νικολάου (MSc, PhD) και Παυλή Ουρανίας (MSc, PhD), Αθήνα 2008.