Πίνακας πρόσθετων ουσιών για προϊόντα κακάο και σοκολάτας

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αριθμός Ε και όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg / l ή mg / kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί / εξαιρέσεις
Ομάδα I Πρόσθετα μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ομάδα IV Πολυόλες quantum satis μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο 70000 (*)
Ε 322 Λεκιθίνες quantum satis
Ε 330 Κιτρικό οξύ 5000
Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(–) 5000
Ε 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 422 Γλυκερόλη quantum satis
Ε 440 Πηκτίνες quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 442 Φωσφατίδια του αμμωνίου 10000
Ε 471 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 472γ Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis
Ε 476 Πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος 5000
Ε 492 Τριστεατική σορβιτάνη 10000
E 500 – 504 Ανθρακικά άλατα 70000 (*)
E 524 – 528 Υδροξείδια 70000 (*)
Ε 530 Οξείδιο του μαγνησίου 70000 (*)
Ε 901 Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 902 Κανδελιλλικός κηρός quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 903 Καρναουβικός κηρός 500 ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 904 Σελάκ quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 950 Ακεσουλφάμη Κ 500 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 951 Ασπαρτάμη 2000 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 954 Σακχαρίνες 500 (52) μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 955 Σουκραλόζη 800 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 957 Θαυματίνη 50 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC 100 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 961 Νεοτάμη 65 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 962 Άλας ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης 500 (11)α (49) (50) μόνο προϊόντα με μειωμένη νεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

(a) Η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Lστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

(*) E 170, E 500 – 504, E 524 – 528 και E 530: 7 % επί ξηρού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες εκφραζόμενα ως ανθρακικά άλατα του καλίου.

(11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης Κ είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.

(49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης Κ (E 950).

(50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.

(52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία