Περιφερειακά κέντρα προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στις αρμοδιότητες των περιφερειακών κέντρων προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) υπάγονται τα εξής:

 • Στα σημεία εισόδου του Παραρτήματος Χ του ΠΔ 365/2002 όπως ισχύει, όπου τα ΠΚΠΦ&ΠΕ ορίζονται ως οι αρμόδιες υπηρεσίες, διενεργούν τους προβλεπόμενους επίσημους ελέγχους στις αποστολές των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων προέλευσης τρίτων χωρών που:
 1. προορίζονται να εισαχθούν στη χώρα ή μέσω της χώρας να εισαχθούν ή να διακινηθούν στα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
 2. ευρίσκονται υπό καθεστώς διαμετακόμισης (transit) στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Αργολίδας, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Μαγνησίας και στην Περιφέρεια Αττικής (ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, ΠΕ Πειραιά, ΠΕ Νήσων, ΠΕ Δυτικής Αττικής και ΠΕ Ανατολικής Αττικής).
 • Εγκρίνουν το περιεχόμενο και τον τύπο του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, όπου προβλέπεται, για μία αποστολή που προορίζεται να διακινηθεί εντός της χώρας ή από τη χώρα σε ένα άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο.
 • Εκδίδουν τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας εξαγωγής και τα πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής για τις αποστολές που προορίζονται για εξαγωγή ή επανεξαγωγή.
 • Στα τελωνεία Πειραιά, Αθηνών, Ελευσίνας, Λαυρίου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βόλου, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τα οικεία ΠΚΠΦ&ΠΕ μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά φυτοϋγείας για εξαγωγή ή πιστοποιητικά φυτοϋγείας για επανεξαγωγή σύμφωνα με τα σχετικά Διεθνή Πρότυπα Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (IPPC/FAO).
 • Διατηρούν το επικαιροποιημένο μητρώο εγγραφής των υπόχρεων (παραγωγών, διακινητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ή των ενώσεών τους) που τους αποστέλλουν οι ΠΕ της δικαιοδοσίας τους.
 • Λαμβάνουν τα επίσημα μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 12 παράγραφος 3 και 14 παράγραφος 4 του ΠΔ 365/2002 όπως ισχύει.
 • Συντάσσουν και αποστέλλουν, στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, την αιτιολογημένη έκθεση για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 34α του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155), όπως ισχύει.
 • Υποβάλλουν μηνυτήρια αναφορά στην οικεία Εισαγγελική αρχή, για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 2147/1952 (Α΄ 155), όπως ισχύει.
 • Ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως, τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, για κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται η παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού ή ενδείξεων προσβολής, εφόσον η παρουσία του δεν ήταν προηγουμένως γνωστή στη χώρα ή στη σχετική περιοχή/τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 365/2002, όπως ισχύει.
 • Τα ΠΚΠΦ&ΠΕ μπορούν να οργανώνουν ενημερωτικές συσκέψεις με τα Τμήματα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ της δικαιοδοσίας τους, για το συντονισμό τους και την παροχή τεχνικών οδηγιών στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές. Στις εν λόγω συσκέψεις μπορούν να προσκαλούνται εγγράφως για συμμετοχή οι δασικοί φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές των σχετικών νομών.