Ποικιλίες φιστικιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αιγίνης

Φιστικιά Αιγίνης

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος (22 x 12mm) και σχήμα επίμηκες-ωοειδές, με κυρτώμενη κυρίως τη νωτιαία ραφή. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπράσινο με έντονη κόκκινη απόχρωση κατά τα 2/3 της επιφάνειας του, στο σημείο που βλέπει ο ήλιος. Το σπέρμα έχει το σχήμα του καρπού, με το φλοιό του έντονα κόκκινο-μωβ κατά τα 2/3 της επιφάνειας του, είναι γευστικότατο, τραγανό και έχει πράσινες κοτυληδόνες. Το σχίσιμο του ξυλοποιημένου ενδοκάρπιου του καρπού είναι μέτριο έως ισχυρό και σε μήκος ίσο με τα 3/4 του μήκους του. Σαν δέντρο είναι μέσου έως μεγάλου μεγέθους. Η βλάστησή της είναι πλαγιόκλαδη και ο φλοιός της έχει ανοιχτή σταχτί απόχρωση. Ανθίζει το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου και ωριμάζει τους καρπούς της κατά τα τέλη Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία αρκετά παραγωγική, με καρπούς πολύ καλής ποιότητας. 10.000 τόνους φιστίκια Αιγίνης παράγει κάθε χρόνο η χώρα μας. Με τη στρεμματική απόδοση να κυμαίνεται μεταξύ 250-380 κιλά φιστικιού Αιγίνης και μια μέση τιμή παραγωγού 5-7 ευρώ το κιλό, το καθαρό κέρδος που εξασφαλίζει η καλλιέργεια αυτή ανάλογα με τη φύτευση και την ποιότητα του κελυφωτού φιστικιού κυμαίνεται από 500 έως 800 ευρώ ανά στρέμμα.


Νυχάτη

Η ποικιλία αυτή έχει καρπό κυρτό από τη μια μόνο πλευρά και μακρύ 22 mm περίπου, όπως της Αιγίνης, αλλά σχετικά με στενότερο πλάτος και πάχος (10 mm περίπου). Όταν ο καρπός ανοίγει σχίζεται μόνο κατά το μήκος της κυρτής του πλευράς, πράγμα που κάνει δύσκολη την απόσταση του κελύφους με τα χέρια. Φέρεται σαν ποικιλία με όψιμη άνθηση αλλά με αντίστοιχα πρωιμότερη ωρίμανση καρπών, με μικρό ποσοστό ανοιχτών καρπών και με αραιό δέσιμο καρπών. Η ψίχα της είναι επίσης μικρότερη σε μέγεθος εκείνης των καρπών των δύο άλλων ποικιλιών (Αιγίνης και Φουντουκάτη). Γενικά θεωρείται ποικιλία παραγωγική μεν αλλά με φιστίκια μικρού μεγέθους. Τα φύλλα επίσης του δένδρου είναι μικρότερα και τα φυλλάρια λιγότερα. Η ποικιλία αυτή λόγω των μειονεκτημάτων που αναφέραμε και ιδιαίτερα λόγω του μικρού μεγέθους των φιστικιών, αρχίζει να εγκαταλείπεται.


Φουντουκάτη

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος (20 x 16mm) και σχήμα μάλλον ωοειδές-σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπράσινο, με λευκά φακίδια καιι με ελαφρά ροζ-κόκκινη απόχρωση, στο σημείο που βλέπει ο ήλιος. Το σπέρμα έχει το σχήμα του κάρπου, με το φλοιό κόκκινο-μωβ κατά τα 2/3 της επιφάνειάς του, είναι μέτρια γευστικό, τραγανό. Το σχίσιμο του ξυλοποιημένου ενδοκαρπίου του καρπού είναι μέτριο έως ισχυρό και σε μήκος ίσο με το 1/4-1/2 του μήκους του. Το ποσοστό των ανοιχτών καρπών σπάνια υπερβαίνει το 40-50%. Σαν δέντρο είναι μέσου έως μεγάλου μεγέθους. Η βλάστησή της είναι μάλλον πλαγιοκλάδη και ο φλοιός της έχει σταχτί απόχρωση. Τα φυλλάρια των φύλλων της είναι στενότερα εκείνων της Αιγίνης και ωριμάζει τους καρπούς της επίσης οψιμότερα. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική, αλλά με καρπούς κατώτερης ποιότητας από αυτούς της Αιγίνης.


Pontikis

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος (25x16mm) και σχήμα επίμηκες - ωοειδές, με ισχυρή κύρτωση της νωτιαίας ραφής προς το σημείο πρόσφυσή του με τον ποδίσκο. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπράσινο με ελαφρά ροζ απόχρωση κατά το 1/3 της επιφάνειάς του, στο σημείο που βλέπει ο ήλιος. Το σπέρμα έχει το σχήμα του καρπού, με το φλοιό του έντονα βυσσινή κατά τα 2/3 της επιφάνειάς του, είναι γευστικό, τραγανό και με έντονα πράσινα κοτυληδόνες. Το σχίσιμο του ξυλοποιημένου ενδοκάρπιου του καρπού είναι ισχυρό και σε μήκος περίπου ίσο με τα 3/4 του μήκους του. Σαν δέντρο είναι μέσου μεγέθους. Η βλάστησή της είναι ελαφρά ορθόκλαδη και ο φλοιός της έχει ανοιχτή σταχτί απόχρωση. Η άνθηση καθώς και η ωρίμανση των καρπών είναι οψιμότερη κατά 10-15 μέρες από της Αιγίνης. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική με καρπούς πολύ καλής ποιότητας. Προήλθε ύστερα από επιλογή σποροφύτων, που παρήχθηκαν από σπορά καρπών της ποικιλίας Αιγίνης που διενήργησε ο Καθηγητής Δενδοκομίας του Γεωπονικου Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Ποντίκης (εξ΄ου και η ονομασία της συγκεκριμένης ποικιλίας).


Kerman

Ποικιλία φιστικιάς Kerman

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήματος ωοειδές. Το σπέρμα έχει το σχήμα του καρπού και οι κοτυληδόνες του έχουν χρώμα ανοιχτό κίτρινο-πρασινοκίτρινο. Το ποσοστό των ανοιχτών καρπών δεν υπερβαίνει το 80%, ενώ το ποσοστό των κούφιων καρπών είναι 21-24%. Σαν δέντρο είναι μέσου έως μεγάλου μεγέθους. Η βλάστησή της είναι ζωηρή και ορθόκλαδη. Ανθίζει περί τα μέσα Απριλίου και ωριμάζει τους καρπούς της το 4o πενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική με τάση επετειοφορίας και καρπούς καλής ποιότητας. Η μέση ετήσια παραγωγή κατά δέντρο κυμαίνεται από 7,4-30,7mg ξηρών φιστικιών. Η τάση επετειοφορίας προφανώς οφείλεται στην τάση της να παράγει υψηλό ποσοστό κούφιων καρπών.


Sfax

Το μέγεθος των καρπών της είναι μικρό, αλλά το ποσοστό % των ανοιχτών καρπών είναι ψηλό και η ποιότητα των σπερμάτων καλή. Συνιστάται για καλλιέργεια μόνο σε περιοχές που η Kerman δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σας σε ψύχος. Ανθίζει νωρίτερα της Kerman.


Joley

Το μέγεθος των καρπών της είναι λίγο μικρότερο από εκείνο της Kerman, το δε ποσοστό % των ανοιχτών καρπών της ψηλότερο, των δε κούφιων καρπών μικρότερο. Ανθίζει 3-5 ημέρες νωρίτερα της Kerman και ωριμάζει τους καρπούς της μια εβδομάδα ή και πιο πολύ νωρίτερα της Kerman.


Napoletana

Η Napoletana είναι η πιο διάσημη και διαδεδομένη ποικιλία στην Ιταλία (90% των καταλαμβανομένων με φιστικιές εκτάσεων).Η μεγαλύτερη διάδοση της Napoletana οφείλεται στη μεγάλη παραγωγικότητά της, στις ικανοποιητικές διαστάσεις που παίρνει το δένδρο, στο μέγεθος των καρπών, στο χαμηλό ποσοστό κούφιων καρπών, στην καλή απόδοση σε ψίχα με το έντονο πράσινο χρώμα των κοτυλιδόνων της, και στο υψηλό ποσοστό ανοιγμένων φιστικιών. Σαν υποκείμενο χρησιμοποιούν την κοκορεβιθιά.


Ajamy

Κατάγεται από την Συρία. Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας, πιο πράσινη ψίχα και πιο μεγαλόκαρπη από την Αιγίνης, γευστικά όμως είναι ελαφρά κατώτερη της Αιγίνης.


Cerasola

Κατάγεται από την Ιταλία. Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. Συγκριτικά με την Αιγίνης είναι πιο μεγαλόκαρπη, αλλά η ψίχα της είναι λιγότερο πράσινη.


Mateur

Κατάγεται και αποτελεί την κυριότερη ποικιλία της Τυνησίας. Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας.


Mumtaz

Κατάγεται από το Ιράν. Πρόκειται από μεγαλόκαρπη ποικιλία, πολύ παραγωγική με ισχυρή παρενιαυτοφορία και με κιτρινόλευκη καλής ποιότητας ψίχα.

Η μορφή της κόμης είναι ημιορθόκλαδη. Η ζωηρότητα της βλάστησης είναι σχετικά αδύναμη. Η ανθοφορία ξεκινά με το πέρας του 1ου δεκαημέρου του Απριλίου και διαρκεί περίπου 10 ημέρες. Η εποχή ωρίμανσης του καρπού ξεκινάει το τελευταίο πενθήμερο του Αυγούστου και η ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία ξεκινάει από το 5o ή 6o έτος. Παρουσιάζει πολύ καλή παραγωγικότητα.

Όσο αφορά το σχήμα φιστικιών με κέλυφος, εμφανίζεται από ελλειπτικό έως στρογγυλοειδές. Το ποσοστό των ανοιχτών φιστικιών είναι από 80 - 90% και το άνοιγμα του καρπού είναι συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 4/5 του μήκους του καρπού. Το ποσοστό της ψίχας κυμαίνεται από 52 - 53% και ο χρωματισμός αυτής είναι εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά κιτρινόλευκη.


Red aleppo

Κατάγεται από την Συρία όπου είναι και η κυρίαρχη ποικιλία. Πρόκειται για πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική με ισχυρή παρενιαυτοφορία, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας.

Η μορφή της κόμης είναι ορθόκλαδη με ζωηρή βλάστηση. Αρχές με μέσα Απριλίου είναι η εποχή ανθοφορίας και τα μέσα Αυγούστου είναι η εποχή που ωριμάζει ο καρπός. Το 6o με 7o έτος εισέρχεται στην καρποφορία.

Όσο αφορά τα χαρακτηριστικά του καρπού, το σχήμα σχήμα φιστικιών με κέλυφος είναι ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση. Το ποσοστό των ανοιχτών φιστικιών είναι της τάξης 74 - 86%. Το άνοιγμα του καρπού είναι συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 3/4 του μήκους του καρπού.


Sirora

Κατάγεται από την Αυστραλία, από επιλογή σπορόφυτων της Red Aleppo. Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με το υψηλότερο ποσοστό ανοιχτών καρπών, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας, με σχετικά ισχυρή παρενιαυτοφορία.

Η μορφή κόμης είναι ημιορθόκλαδη, μέσης ζωηρότητας στη βλάστηση. Η ανθοφορία εμφανίζεται τον Απρίλιο και ωριμάζει το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία εμφανίζεται το 5o έτος.

Το σχήμα φιστικιών με κέλυφος είναι ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση. Το ποσοστό των ανοιχτών φιστικιών ανέρχεται σε ποσοστό 92 - 98% και το άνοιγμα του καρπού είναι συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 3/4 του μήκους του καρπού. Το ποσοστο της ψίχας είναι 56%.


Bronte

Η συγκεκριμένη ποικιλία κατάγεται από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την (Σικελία). Πολύ καλή ποικιλία παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. Η μορφή της κόμης είναι ημιορθόκλαδη, με μέση ζωηρότητα βλάστησης. Η εποχή ανθοφορίας ξεκινάει από της 8 Απριλίου και τελειώνει στις 19 Απριλίου. Η εποχή ωρίμανσης του καρπού γίνεται στις 18 Αυγούστου. Η ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία εμφανίζεται στο 6o ή 7o έτος. Η παραγωγικότητα είναι καλή έως πολύ καλή. Το σχήμα των φιστικιών με κέλυφος είναι ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση (κοιλαροτός). Η εμφάνιση των φιστικιών με κέλυφος είναι πολύ καλή. Το ποσοστό ανοικτών φιστικιών είναι 75-88%. Το μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος είναι 1,01-1,03 g. Το ποσοστό ψίχας είναι 56%, ο χρωματισμός της ψίχας είναι εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά πρασινόλευκη. Επιπροσθέτως η ποιότητα της ψίχας είναι πολύ καλή.[1], [2]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  2. Μονογραφίες ποικιλιών φιστικιάς