Σχίσιμο ενδοκαρπίου φιστικιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το σχίσιμο του ενδοκαρπίου της φιστικιάς επηρεάζουν οι κάτωθι παράγοντες:

  • Ο γονότυπος της καλλιεργούμενης ποικιλίας. Από τις καλλιεργούμενες στη χώρα μας ποικιλίες η Αιγίνης που είναι η κύρια ποικιλία, δίνει μεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτών καρπών από την Νυχάτη, που απαντάει σε μικρό βαθμό διάσπαρτη σε φιστικεώνες.
  • Το είδος της γύρης. Η γύρη της ήμερης φιστικιάς (P.vera) δίνει μεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτών καρπών από εκείνη των άλλων ειδών.
  • Η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών της φιστικιάς σε ψύχος, λόγω ήπιου χειμώνα, για τη διακοπή της ληθαργικής της περιόδου, αυξάνει το ποσοστό των κλειστών καρπών.
  • Η υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία κατά την περίοδο ανάπτυξης των φιστικιών αυξάνει το ποσοστό των ανοιχτών καρπών.
  • Το αυστηρό κλάδεμα των δέντρων, αυξάνει το ποσοστό των κλειστών καρπών.
  • Το είδος του υποκειμένου δεν επηρεάζει το άνοιγμα των φιστικιών.
  • Δεδομένα δείχνουν ότι η υπερβολική ή ανεπαρκής λίπανση, κυρίως αζώτου, καθώς και το υπερβολικό πότισμα αυξάνουν το ποσοστό των κλειστών καρπών.[1]

Βιβλιογραφία

  1. Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.