Συνεδρίαση - Συζήτηση - Ψηφοφορία γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Στην έναρξη της συνεδρίασης η ΓΣ εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του ΔΣ, που παρίσταται ή αν δεν παρίσταται κανένα, ένας από τους παλαιότερους συνεταίρους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.
  • Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
  • Η ΓΣ μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της ΓΣ, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
  • Οι ψηφοφορίες στις ΓΣ διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με έγερση των μελών ή με ανύψωση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
  • Ψηφοφορία, που αφορά σε εκλογή του ΔΣ του συνεταιρισμού ή αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε άλλες ΣΑΟ, στις οποίες συμμετέχει ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση ή απαλλαγή από ευθύνη των μελών του ΔΣ σε έγκριση ισολογισμού και απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα είναι φανερή.
  • Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ειδικά τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται να παρευρίσκονται κατά τον χρόνο της αποσφράγισης των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης μέχρι και την των αποτελεσμάτων.