Γενική συνέλευση συνεταιρισμού

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Η γενική συνέλευση (ΓΣ) αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη ΓΣ μετέχουν όλα τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει προς προς ληξιπρόθεσμες οικονομικές προς υποχρεώσεις προς τον συνεταιρισμό.
  • Τα μέλη μετέχουν ασκούν τα δικαιώματα που έχουν ως συνεταίροι για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού.
  • Κάθε μέλος έχει μια ψήφο. Συνεταίρος που έχει πρόσθετες υποχρεωτικές μερίδες μπορεί να διαθέτει περισσότερες της μιας ψήφους και μέχρι τρεις.
  • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους, μόνο με τις ψήφους που διαθέτουν τα ίδια.

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη ΓΣ του συνεταιρισμού δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή από ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Σύγκληση γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Απαρτία γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Συνεδρίαση - Συζήτηση - Ψηφοφορία γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού

Απόφαση γενικής συνέλευσης συνεταιρισμού