Φυλές κουνελιών

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Όλες οι φυλές προήλθαν από το άγριο κουνέλι μέσω των γονιδιακών μεταλλάξεων και της συνακόλουθης φυσικής επιλογής στο διάβα χιλιετηρίδων αλλά και μέσω των προγραμματισμένων συζεύξεων και διασταυρώσεων που πραγματοποίησε ο άνθρωπος με εργαλείο την γενετική και ζωοτεχνική επιστήμη. Όλη αυτή η διαδικασία της μετεξέλιξης ξεκίνησε με τέσσερις αρχικά φυλές για να φθάσει στις μέρες μας στη δημιουργία περισσότερων των εκατό φυλών, από τις οποίες έχουν αναγνωριστεί περίπου πενήντα φυλές.

Οι φυλές του κουνελιού κατατάσσονται κυρίως με βάση την παραγωγική κατεύθυνση, αλλά και με κριτήρια το μήκος της τρίχας και το σωματικό βάρος (σωματική διάπλαση), σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα, όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω. Αναλυτικότερα, από την άποψη της παραγωγικής κατεύθυνσης οι φυλές του κουνελιού κατηγοριοποιούνται σε:

  • Κρεοπαραγωγικές,
  • Γουνοπαραγωγικές και
  • Εριοπαραγωγικές.
Ταξινόμηση των φυλών κουνελιών κατά τα γαλλικά πρότυπα
Κατηγορίες φυλών Κριτήρια
Σ.Β. (Kg) Μήκος τρίχας(cm)
Φυλές μεγάλου Σ.Β. 5-8
Φυλές μέσου Σ.Β. 3-5
Φυλές μικρού Σ.Β. 1,5-3
Φυλές νάνοι 0,8-1,5
Φυλές Ρεξ και Σατέν 1,6-2,5
Φυλές Αγκόρα και Ρενάρ 4-11

Μεγαλόσωμες φυλές

Φυλές μέσου σωματικού μεγέθους

Φυλές μικρού μεγέθους ή Μικρόσωμες

Τα υβρίδια