Φυλές μέσου σωματικού μεγέθους

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικά χαρακτηριστικά

Οι φυλές της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν σώμα μέσου μεγέθους, το οποίο πλησιάζει τα 3-5 Kg. Τα κουνέλια αυτής της κατηγορίας έδωσαν τον καθαρό κρεοπαραγωγικό τύπο. Εμφανίζουν καλή μυϊκή κάλυψη της ωμοβραχιόνιας και της ραχιαίας περιοχής, της λεκάνης, των γλουτών και των μηρών. Δίνουν σφάγια καλής ποιότητας από τον τρίτο μήνα της ηλικίας τους, χάρη στην υψηλή σχέση κρέατος/οστών, της μικρής περιεκτικότητας σε λίπος και τον υψηλό βαθμό ωρίμανσης.

Οι κυριότερες φυλές μέσου μεγέθους είναι οι:

Νέας Ζηλανδίας

Νέας Ζηλανδίας

Προέλευση: Η χώρα προέλευσής της είναι η ΗΠΑ. Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Η φυλή αυτή φέρει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρεοπαραγωγού κουνελιού όπως φαίνεται και στην εικόνα. Μήκος σώματος για το ενήλικο αρσενικό 47cm και για το θηλυκό 49,5cm. Το κεφάλι είναι ευρύ, με αναπτυγμένα μάγουλα. Ο τράχηλος είναι πολύ κοντός, τόσο που δίνει την εντύπωση ότι το κεφάλι προσφύεται απευθείας στους ώμους. Φέρει αυτιά μέσου μήκους, όρθια σε σχήμα V, καλυμμένα από κοντό τρίχωμα σαν του βελούδου. Τα μάτια έχουν κόκκινο χρωματισμό. Η λαμυρίδα είναι μέσης ανάπτυξης, εμφανής μόνο στην κουνέλα. Η ωμοβραχιόνια χώρα είναι εμφανής, λόγω της καλής μυϊκής κάλυψης. Η ράχη και η οσφύς είναι ευρείες και σχετικά κοντές λόγω της ισχυρής μυϊκής κάλυψής τους.

Χρωματισμός: Επικρατέστερος είναι ο λευκός χρωματισμός, εξαιτίας του αλφισμού, συναντώνται όμως σπάνια, και άλλοι χρωματισμοί, όπως ο μαύρος και ο ξανθός. Ο λευκός χρωματισμός του τριχώματος και τα ιδιαίτερα της τρίχας (λεπτότητα, πυκνότητα κ.ά.) των χειμερινών κυρίως κουνελοδερμάτων δίνει τη δυνατότητα παραγωγής γουνοδερμάτων καλής ποιότητας. Αποδόσεις: Η εξέλιξη του σωματικού βάρους σε διάφορες ηλικίες δίνεται στον πίνακα παρακάτω.

Μεταβολές του Σ.Β. κατά ηλικία και φύλο σε κουνέλια Ν. Ζηλανδίας.
Ηλικία (μήνες) Αρσενικά (Σ.Β. σε kg) Θηλυκά (Σ.Β. σε kg)
2 2100 1875-2100
3 2500 2275-2500
4 3200 2775-3200
5 3850 3625-3850
6 4100 4500
7 4500 5000

Η Μ.Η.Α. (μέση ημερήσια αύξηση) των παχυνόμενων κουνελιών είναι πολύ υψηλή μέχρι το Σ.Β. των 1400g, φτάνοντας στα 34g, ενώ στη συνέχεια και μέχρι το Σ.Β. των 2600g, κατέρχεται στα 24g. Παρουσιάζει Δ.Μ. (δείκτης μετατρεψιμότητας) σχετικά χαμηλό 3-3,5 και πολυδυμία σημαντικά υψηλή 8-12 κονικλίδια/τοκετό. Επίσης η φυλή παρουσιάζει πρωϊμότητα σωματικής ανάπτυξης και υψηλή γονιμότητα.

Μειονεκτήματα: Ορισμένα άτομα της φυλής αυτής παρουσιάζουν δυσκολίες στον εγκλιματισμό τους και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις παρασιτώσεις και τις μυκητιακές εντερίτιδες.

Καλιφόρνιας

Καλιφόρνιας

Προέλευση: Η φυλή αυτή προέρχεται από την Πολιτεία Καλιφόρνια των ΗΠΑ και μαζί με το κουνέλι της φυλής Ν. Ζηλανδίας, είναι προϊόν των Αμερικανών ζωοτεχνών, που ύστερα από αυστηρή επιλογή, δημιούργησαν την καθαρά κρεοπαραγωγό αυτή φυλή, ήδη από το 1923.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Η όλη διάπλαση του κορμού είναι του κρεοπαραγωγού κουνελιού, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το κεφάλι είναι μέσου μεγέθους με σχήμα ωοειδές και στηρίζεται στον κορμό μέσω ενός κοντού τραχήλου. Στον κούνελο είναι πιο στρογγυλό και ευρύ, ενώ στην κουνέλα στενότερο και μικρότερο. Φέρνει αυτιά μέσου μήκους, όρθια σε σχήμα V, και μαύρου χρωματισμού. Τα μάτια είναι μεγάλα ανοικτού κόκκινου χρωματισμού με ίχνη καστανού χρωματισμού στην ίριδά τους, λόγω του μερικού αλφισμού. Η λαμυρίδα είναι λίγο αναπτυγμένη και μόνο στις κουνέλες.

Χρωματισμός: Το σώμα της έχει τέλειο λευκό χρωματισμό, ενώ το ακρορρίνιο, τα αυτιά, τα άκρα και η ουρά έχουν μαύρο χρωματισμό, δηλαδή παρουσιάζει ακρομελανισμό. Δικαιολογείται η ύπαρξη μικρών μαύρων κηλίδων, που να περιορίζονται όμως μόνο στην κάτω τραχηλική χώρα. Το τρίχωμα είναι εξαιρετικής ποιότητας, λόγω της ύπαρξης γονιδίων των φυλών Μεγάλης Ρωσικής και Τσιντσιλά.

Αποδόσεις: Το Σ.Β. του ενήλικου κουνελιού κυμαίνεται από 3,5-5 Kg με ιδανικά τα 4Kg για το αρσενικό και τα 4,5Kg για το θηλυκό. Παρουσιάζει, επίσης, εξαιρετική ανάπτυξη των χαρακτηριστικών εκείνων του κρεοπαραγωγού τύπου, τα οποία μεταβιβάζει στους απογόνους και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στις διασταυρώσεις.

Πυρόξανθη της Βουργουνδίας

Πυρόξανθη της Βουργουνδίας

Προέλευση: Η Γαλλία και ιδιαίτερα η περιοχή της Βουργουνδίας είναι η χώρα προέλευσης της φυλής αυτής. Από τη Γαλλία στις αρχές του 20ου αιώνα διαδόθηκε και στην Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία και ενδεχομένως στη Β. Αμερική, όπου πιθανόν να έχει συμβάλει και στη δημιουργία του κουνελιού της Ν. Ζηλανδίας.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Εμφανίζει μεγάλη μυϊκή κάλυψη στον κορμό, και πολύ ευρύ θώρακα. Το κεφάλι είναι σχετικά μεγάλο και ευρύ και στηρίζεται σε έναν πολύ κοντό τράχηλο. Τα αυτιά του είναι όρθια, τα μάτια εμφανίζουν καστανό χρωματισμό της ίριδας και η λαμυρίδα είναι λίγο αναπτυγμένη στο θηλυκό και καθόλου στο αρσενικό.

Χρωματισμός: Εμφανίζει πυρόξανθο χρωματισμό στο τρίχωμα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έντονος γιατί εισχωρεί σε όλο σχεδόν το μήκος της τρίχας. Το τρίχωμά του είναι στιλπνό και πυκνό.

Αποδόσεις: Το Σ.Β. του ενήλικου κουνελιού κυμαίνεται από 3,5-5 Kg με ιδανικά τα 4Kg για το αρσενικό και τα 4,5Kg για το θηλυκό. Ανήκει στον κρεοπαραγωγό τύπο με μια μέση απόδοση σε ψυχρό σφάγιο τύπου Γαλλίας 60% και με εξαιρετική ποιότητα σφάγιου και κρέατος. Οι τελευταίες αυτές ιδιότητες αποτελούν την αιτία της ευρείας χρησιμοποίησης αρρένων γεννητόρων της φυλής αυτής σε διασταυρώσεις βιομηχανικού τύπου για την ποιοτική βελτίωση του σφάγιου των προϊόντων της διασταύρωσης. Διακρίνεται επίσης για την παραγωγή σφάγιων, που σε μικρότερη ηλικία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωρίμανσης.

Τέλος, παρουσιάζει πρώιμη γενετήσια ωριμότητα, αντοχή στις ασθένειες και καλή ποιότητα του τριχώματος για την παραγωγή γουνοδερμάτων, αλλά εφόσον σφαγούν μετά την ηλικία των 8 μηνών.

Αργυρόχρωμη της Καμπανίας

Αργυρόχρωμη της Καμπανίας

Προέλευση: Ως χώρα προέλευσης της φυλής αυτής θεωρείται η Γαλλία και πιο συγκεκριμένα η περιοχή Καμπανία.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Δίνει την εντύπωση ενός μεγαλόσωμου ογκώδους κουνελιού, ενώ στην πραγματικότητα ανήκει στα μέσα Σ.Β. κουνέλια με σαφή τα χαρακτηριστικά του κρεοπαραγωγού τύπου. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλι είναι ευρύ και μεγάλο στον κούνελο, λίγο μικρότερο και στενότερο στην κουνέλα. Τα αυτιά είναι ισχυρά και φέρονται όρθια προς τα πάνω, τα μάτια μεγάλα με χρωματισμό ίριδας βαθύ καστανό, λαμυρίδα είναι απλή και με μικρή ανάπτυξη στο θηλυκό, ενώ απουσιάζει στο αρσενικό και το στήθος φαίνεται αναπτυγμένο με ευρεία θωρακική κοιλότητα. Τα κουνέλια της φυλής αυτής παρουσιάζουν μεγάλη μυϊκή κάλυψη της ωμοβραχιόνιας χώρας, των γλουτών και των μηρών, ενώ η στρογγυλή όψη του κορμού διακαιολογεί την υψηλή απόδοσή του σε σφάγιο.

Χρωματισμός: Από το δέρμα του παράγονται γουνοδέρματα πολύ καλής ποιότητας χάρη στον ιδιάζοντα σύνθετο χρωματισμό του τριχώματος και της αυξημένης πυκνότητάς του. Σε αυτό το χαρακτηριστικό συντελεί και το γεγονός ότι τα κουνέλια της φυλής αυτής φέρουν έναν αυξημένο αριθμό στηρικτικών τριχών, που είναι δίχρωμες και ιδιαίτερα μακριές. Η διχρωμία αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση του σύνθετου αργυρόχρωμου χρωματισμού του. Οι δύο αυτές ζώνες χρώματος διακρίνονται εύκολα όταν ανοιχτεί το τρίχωμα με ένα δυνατό φύσημα.

Αποδόσεις: Το Σ.Β. του ενήλικου κουνελιού κυμαίνεται από 4-5,5Kg με ιδανικά τα 4,5Kg για το αρσενικό και τα 5Kg για το θηλυκό. Εξαιτίας της καλής σωματικής του διάπλασης και της αυξημένης ανθεκτικότητάς του σε ασθένειες, σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως αρσενικοί γεννήτορες της φυλής αυτής για τη βελτίωση κυρίως της ποιότητας του σφάγιου στους παραγόμενους μιγάδες σε βιομηχανικές διασταυρώσεις με φυλές πλέον γόνιμες, γιατί η φυλή αυτή υστερεί στη γονιμότητα και στο βαθμό πολυδυμίας.