Αξιολόγηση ευρημάτων ελέγχου για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Αναθεώρηση της 15:13, 5 Ιουλίου 2013 υπό τον A papageorgiou (Συζήτηση | συνεισφορές)

(διαφορά) ←Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεώτερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου καταγράφονται τα ευρήματα και διαπιστώνονται τυχόν μη συμμορφώσεις ή/και παρατηρήσεις (παρατήρηση = μεμονωμένη απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή απαιτήσεων του κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και της σύμβασης ελέγχου.

Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στον ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταγραφή των μη συμμορφώσεων τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρμογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της.

Η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς από την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών της επιχείρησης για την αποδοχή ή όχι των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών καθώς και για τον τρόπο και το χρόνο επαλήθευσής τους. Σε περίπτωση που αυτές δε γίνουν αποδεκτές, η επιχείρηση οφείλει να προτείνει νέες και επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς. Το συνολικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ελέγχου μέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της.

Η επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών πραγματοποιείται με:

  1. Αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον AGROCERT και σε ειδικές περιπτώσεις
  2. Έλεγχο Επιτήρησης ή ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι