Ειδικός έλεγχος για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ειδικός έλεγχος διενεργείται με χρέωση της επιχείρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Προκειμένου να ελεγχθούν μεταβολές ή έκτακτες καταστάσεις στις διαδικασίες παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ στην επιχείρηση που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το αντικείμενο της πιστοποίησης.
  • Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο AGROCERT προβαίνει σε ειδικούς ελέγχους προκειμένου να εξετάσει το διαφημιστικό υλικό πάσης φύσεως (ηλεκτρονικό, έντυπο, τηλεοπτικό κ.λ.π.) που περιέρχεται σε γνώση του κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποίησης περί παράνομης χρήσης των ενδείξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  • Για την πραγματοποίηση των ειδικών ελέγχων ακολουθείται η διαδικασία όπως στον έλεγχο αξιολόγησης, με εξαίρεση την περίπτωση εξέτασης διαφημιστικού υλικού όπου συντάσσεται έκθεση ελέγχου χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή της από την ελεγχόμενη επιχείρηση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ο ειδικός έλεγχος μπορεί να είναι έκτακτος δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι