Ασθένειες μπανανιάς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Φουζάριο

Προσβολή υπέργειου τμήματος μπανανιάς από Φουζάριο

Είναι γνωστή και ως ασθένεια του Παναμά. Εντοπίζεται παγκοσμίως και προκαλεί κιτρίνισμα των φύλλων, σάπισμα των ριζών και τη νέκρωση του φυτού σε έντονη προσβολή. Προσβάλει τις περισσότερες ποικιλίες μπανάνας, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία ανθεκτικών ποικιλιών, οι οποίες ανήκουν στην υποομάδα Cavendish. Στο Fusarium oxysporum έχουν εντοπιστεί 4 διαφορετικές φυλές του παθογόνου από τις οποίες μόνο οι 3 προσβάλουν τις μπανάνες. Η αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλεί ο Fusarium oxysporum στηρίζεται κυρίως σε ανθεκτικές ποικιλίες και σε εμβολιασμό σε ανθεκτικά υποκείμενα. Η χρήση υγιού φυτικού υλικού είναι απαραίτητη. Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως, η ηλιοαπολύμανση μείωσε σημαντικά την εμφάνιση της ασθένειας.
Μαύρη κηλίδωση

Μαύρη κηλίδωση του φύλλου της μπανανιάς
Νανισμός τσαμπιού μπανάνων από Μαύρη κηλίδωση

Η ασθένεια αυτή είναι γνωστή και ως Black sigatoka οφείλεται στον μύκητα Mycosphaerella fijiensis και εμφανίστηκε στα νησιά Φίτζι το 1964 και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλες σχεδόν τις περιοχές με καλλιέργειες μπανάνας. Η ασθένεια αυτή προκαλεί μεγάλες οικονομικές καταστροφές, οφειλόμενες στη μείωση της παραγωγής που μπορεί να φθάσει και το 50%, λόγω της μειωμένης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του φυτού. Το παθογόνο αυτό προσβάλει τις περισσότερες ποικιλίες μπανανιάς. Προκαλείται μαύρη κηλίδωση των φύλλων και γίνεται έντονη η προσβολή σε θερμοκρασίες πάνω από 21oC. Τα καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη, η καταπολέμηση των ζιζανίων, η απομάκρυνση υπολλειμάτων προηγούμενης καλλιέργειας και η εφαρμογή σωστών αποστάσεων κατά τηνΑνθράκωση

Προσβολή μπανάνας από Ανθράκωση

Η ασθένεια αυτή οφείλεται στον μύκητα Gloeosporium musae. Η ασθένεια αυτή προσβάλλει όλο το φυτό της μπανάνας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της. Προσβάλλει τα άνθη, τη φλούδα και τα πάνω άκρα της κεφαλής της μπανάνας. Τα συμπτώματα εμφανίζονται ως μεγάλες καφέ κηλίδες που καλύπτονται με κατακόκκινο χρώμα που υποδουλώνει την ανάπτυξη του μύκητα. Ο καρπός του φυτού γίνεται μαύρος και ζαρώνει. Ψεκασμός με Chlorothanlonil (0,2%) και Bavistin (1%) τέσσερις φορές σε διάστημα 15 ημερών, συνιστάται και δίνει ικανοπιητικά αποτελέσματα.

Καστανή σήψη

Καστανή σήψη μπανανιάς

Η καστανή σήψη είναι μια ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas solanacearum και προκαλεί κιτρίνισμα και μάρανση των φύλλων, η οποία ξεκινάει από τα παλαιότερα και καταλήγει στα νεότερα. Επιπλέον προκαλεί πρόωρη ωρίμανση, σάπισμα και πτώση των καρπών. Η ασθένεια μεταδίδεται από πληγές στις ρίζες, καθώς επίσης από έντομα και μολυσμένα εργαλεία. Το βακτήριο αντιµετωπίζεται κυρίως µε τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, αφού προηγηθεί έλεγχος (ποικιλοµορφία φυλών και στελεχών) του παθογόνου. Ακόµη θα πρέπει να αποµακρύνονται τα υπολείµµατα προηγούµενων καλλιεργειών και να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος με διάλυμα φορμαλδεΰδης.

Μελάνωση λαιμού

Μελάνωση λαιμού μπανανιάς

Η ασθένεια αυτή προκαλείται από το βακτήριο Erwinia chrysanthemi. Προκαλεί μαλακή σήψη και μολύνει τα φυτά διαμέσου των φύλλων, προκαλώντας αποχρωματισμό των αγγείων και εσωτερικό σάπισμα του ψευδοκορμού. Έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ασθένειες που προσβάλουν τη μπανανιά. Για την αντιμετώπιση του συστήνεται πρωτίστως η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και η καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών. Η καλή αποστράγγιση και η βελτίωση του εδάφους μπορεί να ελέγξει την ασθένεια σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Ιός μωσαϊκού αγγουριού

Προσβολή φύλλου μπανανιάς από ιό CMV

Ο ιός μωσαϊκού αγγουριού (CMV) θεωρείται ο καταστροφικότερος ιός στις καλλιέργειες της μπανανιάς, καθόσον μεταδίδεται ταχύτατα διαμέσου των αφίδων με μη έμμονο τρόπο (με 60 είδη αφιδών) και των ζιζανίων (φυτά εθελοντές). Προκαλεί χλωρωτικό μωσαϊκό και νανισμό. Με επισήμανση και καταστροφή των ύποπτων και άρρωστων φυτών, καταστροφή των ζιζανίων, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, απολύμανση των εργαλείων και καλλιέργεια ανθεκτικών υβριδίων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.

Ιός BSV

Προσβολή φύλλου μπανανιάς από ιό BSV

Ο ιός Banana Streak Virus (BSV), προκαλεί χλωρωτικές ραβδώσεις στα φύλλα, τα οποία προοδευτικά αποκτούν καφέ-σκούρο μεταχρωματισμό, νεκρώνονται και πέφτουν. Τα μολυσμένα φυτά παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη και παράγουν ανομοιόμορφους καρπούς. Οι στρατηγικές ελέγχου περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση καθαρού υλικού φύτευσης. Η εκρίζωση των προσβεβλημένων φυτών καθώς και ο έλεγχος των ενδοιάμεσων ξενιστών είναι αποτελεσματικές μέθοδοι στον έλεγχο της ασθένειας.

Ιός BBTV

Προσβολή φύλλου μπανανιάς από ιό BBTV

Ο ιός Banana Bunchy Top Virus (BBTV) μεταδίδεται διαμέσου του πολλαπλασιαστικού υλικού και με αφίδες (Pentalonia nigronerrosa). Ο ιός προκαλεί κιτρίνισμα και παραμόρφωση των φύλλων, σκούρες κηλίδες στα νεύρα, που στη συνέχεια γίνονται νεκρωτικές. Η συστηματική εκρίζωση μολυσμένων φυτών από την ασθένεια αυτή, καθώς και μη αγορά προς φύτευση φυτών από περιοχές που έχει εκδηλωθεί η ασθένεια αυτή είναι σημαντικές παράμετροι για την πρόληψη της καλλιέργειάς μας από την ασθένεια αυτή. Οι αφίδες θα πρέπει να ελέγχονται για να ελέγξουμε την εξάπλωση της νόσου ψεκάζοντας με metasystox (0,1-0,5%). Τα φυτά που γειτνιάζουν με τα υγιή θα πρέπει επίσης να ψεκάζονται. Το προσβεβλημένο φυτό θα πρέπει να θανατώνεται με κηροζίνη ή ζιζανιοκτόνα, όπως 2, 4-D ή 2, 4, 5-Τ. Τα ριζώματα θα πρέπει να σκαφτούν έξω, κομμένα σε σε μικρά τμήματα και να ψεκάζονται και πάλι, έτσι ώστε να μην μπορούν να παραχθούν παραφυάδες οι οποίες ενδεχομένως να φέρουν τον ιό αυτό.

[1], [2]

Βιβλιογραφία

  1. Επίδραση επιβραδυντών ανάπτυξης στην in vitro παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού μπανάνας, πτυχιακή μελέτη του φοιτητή Τυμπιανάκη Στυλιανού. Ηράκλειο 2012
  2. Οι ασθένειες της μπανανιάς.