Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού ολοκληρωμένης διαχείρισης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του πιστοποιητικού εφαρμογής σύστηματος ολοκληρωμένης διαχείρισης περιλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια:

 • Δημιουργία ομάδας (σύμβουλος - επιβλέπων γεωπόνος - φορέας υλοποίησης)
 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
 • Ανάπτυξη κι εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Εγκατάσταση συστήματος IPM (πρόληψη, παρακολούθηση, μέτρηση)- εγκρίσεις
 • Ορθή θρέψη - Ορθή λίπανση - Ορθές καλλιεργητικές τακτικές
 • Πλήρωση λοιπών απαιτήσεων προτύπου όπως αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προιόντων, καθαριότητα, περιβάλλον, εξοπλισμός, εργασιακά δικαιώματα
 • Αναλύσεις εδάφους, φύλλων και καρπών
 • Εκπαίδευση και σεμινάρια από ειδικούς
 • Χαρτογράφηση
 • Καταγραφή - τεκμηρίωση - έλεγχος
 • Πιστοποίηση
  1. Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκμηρίωσης
  2. Διενέργεια προκαταρκτικής αξιολόγησης (προαιρετικά)
  3. Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης (Α και Β φάση)
  4. Λήψη απόφασης για πιστοποίηση (έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας)
  5. Διενέργεια επιθεωρήσεων επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας)
  6. Διενέργεια επιθεώρησης επαναξιολόγησης

Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν ο φορέας πιστοποίησης, ο επιβλέπων γεωπόνος της εκμετάλλευσης, ο σύμβουλος γεωπόνος και ο επικεφαλής της εκμετάλλευσης.

Το αποτέλεσμα της διεργασίας πιστοποίησης είναι η χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή και η απονομή ελληνικού σήματος, ως επιβεβαίωση της εφαρμογής από τον πιστοποιημένο οργανισμό ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

 • "Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά τα πρότυπα Agro και Globalgap και εργαστηριακή επικύρωσή τους σε μηλοειδή", Μεταπτυχιακή μελέτη της Χαρίκλειας Ντούσικου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου, Αθήνα 2009

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php