Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης - Ζωική παραγωγή

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιλαμβάνει υποχρεώσεις ανεξαρτήτως του είδους των εκτρεφόμενων ζώων οι οποίες σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των ανθρώπων και δεν είναι εύκολα στο χειρισμό και πολλές φορές απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στους γεωργούς να συμβουλεύονται τους γεωπόνους και τους κτηνιάτρους, να ζητάνε διαβεβαιώσεις και τις ετικέτες των σκευασμάτων που αγοράζουν.

Φάρμακα - κατάλοιπα φαρμάκων

Οι γεωργοί απαγορεύεται:

 • Να διαχειρίζονται στην εκμετάλλευσή τους απαγορευμένες ουσίες με θυρεοστατική ,ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση καθώς και β-αγωνιστές
 • Να εκτρέφουν ζώα εκμετάλλευσης ή ιχθυοτροφείου στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες εκτός κι αν συμβαίνει κάτω από έλεγχο του επίσημου κτηνιάτρου
 • Να διαθέτουν στην αγορά ή στο σφαγείο ,για ανθρώπινη κατανάλωση ,ζώα εκμετάλλευσης ή ιχθυοκαλλιέργειας στα οποία έχουν χορηγηθεί απαγορευμένες ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία αυτών
 • Να διαθέτουν στην αγορά και να επεξεργάζονται κρέας ζώων στα οποία έχουν χορηγηθεί ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία αυτών
 • Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους κτηνιατρικά φάρμακα που περιέχουν β-αγωνιστές που δύναται να διευκολύνουν τον τοκετό
 • Να ασκούν θεραπευτική και ζωοτεχνική αγωγή στα παραγωγικά ζώα

Ωστόσο ,επιτρέπεται:

 • Να χορηγούν σε ζώα της εκμετάλλευσής τους αποκλειστικά για θεραπευτικό σκοπό ή για λόγους ζωοτεχνικής αγωγής, κτηνιατρικά φάρμακα με βάση την κτηνιατρική νομοθεσία και χορηγούνται αποκλειστικά από κτηνίατρο σε ζώα τα οποία φέρουν ατομική ταυτοποίηση.
 1. Φύση της αγωγής
 2. Είδος των επιτρεπόμενων προϊόντων
 3. Ημερομηνία εκτέλεσης της αγωγής
 4. Ταυτότητα των ζώων που υποβλήθηκαν σε αγωγή
 • Να θέτουν σε εμπορία ζώα που υποβλήθηκαν σε αγωγή μετά το χρόνο αναμονής που προβλέπει η άδεια εμπορίας των φαρμάκων .

Σταβλικές εγκαταστάσεις

Πρέπει να πληρούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει επαρκής χώρος για την ελευθερία κινήσεων των ζώων
 • Σε περίπτωση περιορισμού των ζώων να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους
 • Τα υλικά και ο εξοπλισμός με τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα να είναι ασφαλή
 • Να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες (υγρασίας, αερισμού και θερμοκρασίας)

Διαχείριση νεκρών ζώων

Απαγορεύεται η ταφή νεκρών ζώων(εξαιρούνται ζώα που εκτρέφονται σε απομακρυσμένες περιοχές). Υπεύθυνες είναι οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Χρήση ζωοτροφών

 1. Όλοι οι κτηνοτρόφοι μπορούν να χρησιμοποιούν στη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων τους γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα και πρωτόγαλα, αβγά και προϊόντα αβγών, ζελατίνη που προέρχεται από μη μηρυκαστικά και προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών (υδρολυμένες πρωτεΐνες) που προέρχονται από μέρη μη μηρυκαστικών και από δορές και δέρματα μηρυκαστικών και ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά.
 2. Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν μηρυκαστικά (βοοειδή, αιγοπρόβατα) απαγορεύεται να χρησιμοποιούν στη διατροφή τους ζωικές πρωτεΐνες και μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες (προϊόντα και υποπροϊόντα σφαγείου, κρεατάλευρο, οστεοκρεατάλευρο, αιματάλευρο, πτεράλευρο, πτηνάλευρο, ιχθυάλευρο, προϊόντα αίματος κ.λπ.) και ζωοτροφές που τις περιέχουν.
 3. Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν χοίρους, πτηνά κ.λπ. εκτός των μηρυκαστικών, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες στη διατροφή τους εκτός από ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο, προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά (πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια κ.λπ.) και ζωοτροφές που τις περιέχουν. Στην περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις επιτρεπόμενες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για να παρασκευάσουν ζωοτροφές για τα ζώα τους, πρέπει να έχουν έγκριση χρησιμοποίησής τους για την παρασκευή ζωοτροφών από τη Δ.Α.Α της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 4. Η αποθήκευση ιχθυαλεύρων, όξινου φωσφορικού ασβεστίου και φωσφορικού ασβεστίου και προϊόντων αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά επιτρέπεται σε εκμεταλλεύσεις που συντηρούν μηρυκαστικά εφόσον η παραπάνω αρμόδια αρχή (Δ.Α.Α., επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών) έχει πειστεί ότι εφαρμόζονται μέτρα που εμποδίζουν να διατραφούν τα μηρυκαστικά με τις πρωτεΐνες αυτές.
 5. Οι κτηνοτρόφοι που συντηρούν μόνο μη μηρυκαστικά μπορούν να παρασκευάζουν πλήρεις ζωοτροφές από ζωοτροφές που περιέχουν ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο και προϊόντα αίματος που προέρχονται από μη μηρυκαστικά, αποκλειστικά για τη διατροφή των ζώων τους, εφόσον έχουν κάνει αίτηση καταχώρησης στο σχετικό μητρώο που διατηρεί η Δ.Α.Α. – επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών.
 6. Στην περίπτωση που ένας κτηνοτρόφος έχει μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά ζώα, μπορεί να παρασκευάζει ζωοτροφές για τα μη μηρυκαστικά ζώα του που να περιέχουν ιχθυάλευρα, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο και προϊόντα αίματος εφόσον έχει εντελώς ξεχωριστή γραμμή παραγωγής, από την παραλαβή πρώτων υλών μέχρι την αποθήκευση των τελικών προϊόντων και έχει πάρει τη σχετική έγκριση από τη Δ.Α.Α. (επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών).
 7. Όσοι εκτρέφουν ψάρια μπορούν να χρησιμοποιούν ιχθυάλευρα, προϊόντα αίματος και αιματάλευρα που προέρχονται από μη μηρυκαστικά για να παρασκευάσουν ζωοτροφές για τη διατροφή τους, εφόσον έχουν πάρει τη σχετική έγκριση χρησιμοποίησης από τη Δ.Α.Α. (επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών).
 8. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις στη χρησιμοποίηση των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών δεν ισχύουν για όσους παρασκευάζουν ζωοτροφές για γουνοφόρα ζώα ή κατοικίδια (γάτες, σκύλους). Ωστόσο, και στην περίπτωση της επιτρεπόμενης χρήσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών όπως κρεατάλευρα, οστεοκρεατάλευρα, πτηνάλευρα, πτεράλευρα κ.λπ., π.χ. για κατοικίδια ζώα, απαιτείται σχετική έγκριση από τη Δ.Α.Α. (επόπτης κυκλοφορίας ζωοτροφών).
 9. Οι αποθήκες ιχθυαλεύρων και άλλων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών αδειοδοτούνται και ελέγχονται και από τις οικείες Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων .