Μέτρο 214-δράση 3.4 "Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία"

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της κτηνοτροφίας με περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί η χρησιμοποίηση από τους κτηνοτρόφους του κατάλληλου για κάθε περιοχή αναπαραγωγικού υλικού. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τις δράσεις της προτεινόμενης παρέμβασης γιατί ακριβώς εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 5, που προβλέπει στήριξη για τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία για πράξεις που δεν προβλέπονται στις παραγράφους 1 - 4 του ίδιου άρθρου.

Διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία με την εξασφάλιση δομών και υπηρεσιών στήριξης για χρησιμοποίηση από τους κτηνοτρόφους του κατάλληλου για κάθε περιοχή αναπαραγωγικού υλικού. Δημιουργία και στήριξη σύγχρονων δομών και οργανώσεων για τον έλεγχο της γενεαλογίας και των αποδόσεων της κάθε φυλής.

Πεδίο εφαρμογής & τομείς παρέμβασης

Πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί το σύνολο της χώρας.

Τομείς παρέμβασης: Τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ή και ομοιογενείς πληθυσμοί αγροτικών ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Είδος Φυλή
Βοοειδή Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκίας, εγχώριος Βούβαλος, ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη (προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein)
Πρόβατα Καραγκούνικη, Μυτιλήνης, Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα, Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας, Αγρινίου
Αίγες Εγχώρια (βλάχικη), Σκοπέλου
Ίπποι Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Φορέας αναπαραγωγής προβάτων φυλής Χίου, Φορέας αναπαραγωγής αγελάδων ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής, Ενώσεις και Συνεταιρισμοί που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Επισημαίνεται, ότι εφόσον κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος δημιουργηθεί φορέας αναπαραγωγής μιας εκ των φυλών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, ο εν λόγω φορέας τίθεται εν δυνάμει δικαιούχος του προγράμματος.

Οι ανωτέρω είναι πρωτοβάθμιοι κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί ή ενώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, που δεν έχουν σχέση με ενώσεις αναπαραγωγής (breeding associations).