Νομικό πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης άξονα 1

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα μέτρα του άξονα 1 παρατίθεται πιο κάτω για το κάθε μέτρο χωριστά:

Νομικό πλαίσιο μέτρου 112

Νομικό πλαίσιο μέτρου 113

Νομικό πλαίσιο μέτρου 114

Νομικό πλαίσιο μέτρου 123

Νομικό πλαίσιο μέτρου 125

Νομικό πλαίσιο μέτρου 132

Νομικό πλαίσιο μέτρου 133

  • ΥΑ μέτρου 133 - λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 133 του άξονα 1

Νομικό πλαίσιο μέτρου 144

  • ΥΑ μέτρου 144 - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής μέτρου 144 του άξονα 1