Νομικό πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης άξονα 2

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα μέτρα του άξονα 2 παρατίθεται πιο κάτω για το κάθε μέτρο χωριστά:

Νομικό πλαίσιο μέτρων 211 και 212 (εξισωτική αποζημίωση)

Νομικό πλαίσιο μέτρου 214 (γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις)

  • ΥΑ 32959 / 09 - γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις μέτρου 214

Νομικό πλαίσιο μέτρου 216

Νομικό πλαίσιο μέτρου 221

Νομικό πλαίσιο μέτρου 226