Πίνακας πρόσθετων ουσιών για παγωτά

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αριθμός Ε και όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg / l ή mg / kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί / εξαιρέσεις
Ομάδα I Πρόσθετα
Ομάδα II Χρωστικές quantum satis quantum santis (a)
Ομάδα III Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο 150 (25)
Ομάδα IV Πολυόλες quantum santis μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
E 160b Αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη 20 7
E 160d Λυκοπένιο 40
E 338 – 452 Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά 1000 (1) (4)
Ε 405 Αλγινική προπανοδιόλη-1,2 3000 μόνο παγωτά με βάση το νερό
Ε 427 Κόμμι κασσίας 2500
E 432 – 436 Πολυσορβικά 1000 (1)
E 473 – 474 Εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη 5000 (1)
Ε 477 Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανοδιόλη - 1,2 3000
E 491 – 495 Εστέρες της σορβιτάνης 500 (1)
Ε 901 Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος quantum satis μόνο προσυσκευασμένες γκοφρέτες που περιέχουν παγωτό
Ε 950 Ακεσουλφάμη Κ 800 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 951 Ασπαρτάμη 800 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα

σάκχαρα

Ε 954 Σακχαρίνες 100 (52) μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 955 Σουκραλόζη 320 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα

σάκχαρα

Ε 957 Θαυματίνη 50 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα

σάκχαρα

Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC 50 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς

πρόσθετα σάκχαρα

Ε 961 Νεοτάμη 26 μόνο προϊόντα με μειωμένη ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα

σάκχαρα

Ε 962 Άλας ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης 800 (11)β (49) (50) μόνο προϊόντα με μειωμένη

ενεργειακή αξία ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

(a) Η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Lστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

(1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

(2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.

(4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P2O5.

(11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης Κ είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.

(25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg / kg ή mg / l.

(49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης Κ (E 950).

(50): @εν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.

(51): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.

(52): Τα ανώτατα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία