Πίνακας πρόσθετων ουσιών για τσίχλες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αριθμός Ε και όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg / l ή mg / kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί / εξαιρέσεις
Ομάδα I Πρόσθετα
Ομάδα II Χρωστικές quantum satis quantum satis (a)
Ομάδα III Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο 300 (25)
Ομάδα IV Πολυόλες quantum satis μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
E 160d Λυκοπένιο 300
E 200 – 213 Σορβικό οξύ – σορβικά άλατα, βενζοϊκό οξύ – βενζοϊκά άλατα 1500 (1) (2)
Ε 297 Φουμαρικό οξύ 2000
E 310 – 321 Εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ, BHA και BHT 400 (1)
E 338 – 452 Φωσφορικό οξύ – φωσφορικά άλατα – διφωσφορικά – τριφωσφορικά και πολυφωσφορικά quantum satis (1) (4)
Ε 392 Εκχυλίσματα δενδρολίβανου 200 (46)
Ε 405 Αλγινική προπανοδιόλη 1,2 5000
Ε 416 Κόμμι καράγια 5000
E 432 – 436 Πολυσορβικά 5000 (1)
E 473 – 474 Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη – σακχαρογλυκερίδια 10000 (1)
Ε 475 Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων 5000
Ε 477 Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανοδιόλη- 1,2 5000
E 481 – 482 Στεαρϋλο-2-γαλακτυλικά άλατα 2000 (1)
E 491 – 495 Εστέρες της σορβιτάνης 5000 (1)
Ε 551 Διοξείδιο του πυριτίου quantum satis επιφανειακή επεξεργασία μόνο
Ε 552 Πυριτικό ασβέστιο quantum satis επιφανειακή επεξεργασία μόνο
E 553a Ορθοπυριτικό μαγνήσιο quantum satis επιφανειακή επεξεργασία μόνο
E 553b Τάλκης quantum satis
Ε 650 Οξικός ψευδάργυρος 1000
Ε 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 100
Ε 901 Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 902 Κανδελιλλικός κηρός quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 903 Καρναουβικός κηρός 1200 ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 904 Σελάκ quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 905 Μικροκρυσταλλικός κηρός quantum satis μόνο επιφανειακή επεξεργασία
Ε 907 Υδρογονωμένο πολυ-1-δεκένιο 2000 ως υλικό για γλασάρισμα μόνο
Ε 950 Ακεσουλφάμη Κ 800 (12) μόνο μεπρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος
Ε 951 Ασπαρτάμη 2500 (12) μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC 150 (12) μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος
Ε 957 Θαυματίνη 10 (12) μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και αρώματος
Ε 961 Νεοτάμη 3 (12) μόνο με πρόσθετα σάκχαρα ή πολυόλες, ως ενισχυτικό γεύσης και

αρώματος

Ε 950 Ακεσουλφάμη Κ 2000 μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 951 Ασπαρτάμη 5500 μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 954 Σακχαρίνες 1200 (52) μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 955 Σουκραλόζη 3000 μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 957 Θαυματίνη 50 μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 959 Νεοεσπεριδίνη DC 400 μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 961 Νεοτάμη 250 μόνο χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
Ε 962 Άλας ασπαρτάμης - ακεσουλφάμης 2000 (11)α (49) (50) μόνο χωρίς πρόσθετα

σάκχαρα

Ε 1518 Τριακετίνη (τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος) quantum satis

(a) Η έκφραση "quantum satis" σημαίνει ότι δεν ορίζεται ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

(1): Τα πρόσθετα μπορούν να προστεθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.

(2): Το ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται στο άθροισμα και τα επίπεδα εκφράζονται ως ελεύθερο οξύ.

(4): Το ανώτατο επίπεδο εκφράζεται ως P2O5.

(11): Τα όρια εκφράζονται είτε ως α) ισοδύναμα ακεσουλφάμης Κ είτε ως β) ισοδύναμα ασπαρτάμης.

(49): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης προκύπτουν από τα ανώτατα επίπεδα χρήσης των επιμέρους συστατικών, της ασπαρτάμης (E 951) και της ακεσουλφάμης Κ (E 950).

(50): Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των επιπέδων για τα E 951 και E 950 με τη χρήση του άλατος ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης, είτε μόνου του είτε σε συνδυασμό με E 950 ή E 951.

(52): Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης εκφράζονται ως ελεύθερο ιμίδιο.

(12): Εάν τα Ε 950, Ε 951, Ε 957, Ε 959 και Ε 961 χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό στις τσίχλες, το ανώτατο επίπεδο καθενός μειώνεται ανάλογα.

(25): Οι ποσότητες για καθεμιά από τις χρωστικές E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg / kg ή mg / l.

(46): Εκφραζόμενα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία