Περιορισμοί-εφαρμογή οδηγιών για κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - Βενζινοκινητήρες

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Με την Κ.Υ.Α. Δ 13/0/121/07 (ΦΕΚ 53/Β/2007) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2002/88/EK, η οποία είναι τροποποιητική της βασικής οδηγίας για τα καυσαέρια, 97/68/EK. Με την οδηγία αυτή τίθενται περιορισμοί και στους κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα (βενζινοκινητήρες) κάτω των 19 kW (φρέζες, καταστροφείς, φορητά αλυσοπρίονα, φορητά θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φορητές κλαδευτικές μηχανές, αντλίες, ψεκαστικά κ.λπ), ως προς τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών καυσαερίων των κινητήρων (πίνακες).

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται:

  • ως προς την έγκριση τύπου σε όσα εφοδιάζονται με άδεια κυκλοφορίας (π.χ. μονοαξονικοί ελκυστήρες). Δηλαδή δεν θα εκδίδεται εθνική έγκριση τύπου, μετά τις ημερομηνίες που φαίνονται στους πίνακες, εάν δεν πληρούνται οι περιγραφόμενες εκπομπές ρύπων.
  • ως προς τη διάθεση στην αγορά των υπολοίπων μηχανημάτων. Δηλαδή τριμελείς επιτροπές των Ν.Α. θα ελέγχουν αν οι βενζινοκινητήρες ή τα μηχανήματα που φέρουν βενζινοκινητήρα και διατίθενται προς πώληση στην αγορά της χώρας, είναι σύμφωνοι με την οδηγία 2002/88/ΕΚ και φέρουν την ανάλογη σήμανση.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατηγορίες των κινητήρων ανάλογα με την ισχύ τους, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στη ΦΑΣΗ Ι και II και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κάθε ΦΑΣΗΣ για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου (εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται) ή για τη διάθεση στην αγορά και για κάθε κατηγορία κινητήρα.

Συμβουλευόμενοι τους πίνακες αυτούς είναι δυνατό να ελέγχεται κάθε φορά η συμφωνία ως προς τα όρια των εκπεμπόμενων ρύπων, οποιουδήποτε γεωργικού μηχανήματος που φέρει βενζινοκινητήρα ≤ 19kW και η δυνατότητα εισαγωγής ή έκδοσης έγκρισης τύπου, ή η δυνατότητα διάθεσης στην αγορά της χώρας.

Η σήμανση που πρέπει να φέρουν οι κινητήρες βενζίνης ανάλογα με τη φάση στην οποία ανήκουν, έχει τη μορφή π.χ. e2*97/68SH2G3*2002/88*0001*00, όπου:

  • - e2 χαρακτηριστικό στοιχείο του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση και είναι:
1:Γερμανία 18:Δανία
2:Γαλλία 20:Πολωνία
3:Ιταλία 21:Πορτογαλία
4:Κάτω Χώρες 23:Ελλάδα
5:Σουηδία 26:Σλοβενία
6:Βέλγιο 27:Σλοβακία
7:Ουγγαρία 29:Εσθονία
8:Τσέχικη Δημοκρατία 32:Λετονία
9:Ισπανία 36:Λιθουανία
11:Ηνωμένο Βασίλειο IRL:Ιρλανδία
12:Αυστρία CY:Κύπρος
13:Λουξεμβούργο MT:Μάλτα
17:Φιλανδία
  • - 97/68 ο αριθμός της αρχικής οδηγίας που εφαρμόζεται, ακολουθούμενος από την κατηγορία του κινητήρα π.χ. SH2, SN1 κλπ. και μια κατάταξη του κινητήρα: G1, G2, G3 που αφορά στην διαδικασία της δοκιμής.

Ενδεικτικά στην G1 κατηγορία ανήκουν εμπρόσθιοι ή οπίσθιοι κινητήρες σε χλοοκοπτικές μηχανές, σε σάρωθρα χλόης, και περιστροφικές ή κυλινδρικές χλοοκοπτικές μηχανές διευθυνόμενες πεζή, στην G2 κατηγορία ανήκουν αντλίες και εξοπλισμός για κήπους και χλόη που λειτουργεί με ονομαστική ταχύτητα κινητήρα και στην G3 κατηγορία ανήκουν φυσητήρες, αλυσοπρίονα, ψαλίδια φρακτών, φορητά πριονιστήρια, περιστροφικοί καλλιεργητές, ψεκαστικά, ψαλίδια φυτών, συστήματα δημιουργίας κενού.

  • - 2002/88 ο αριθμός της τελευταίας τροποιητικής οδηγίας που εφαρμόζεται στην έγκριση. Κατά περίπτωση μπορεί να προστίθενται δύο ακόμη αλφαβητικοί χαρακτήρες.
  • - 0001 ένας τετραψήφιος αύξων αριθμός που υποδηλώνει τον βασικό αριθμό της εγκρίσεως
  • - 00 ένας διψήφιος αύξων αριθμός που υποδηλώνει την επέκταση.


Εφαρμογή της οδηγίας 2002/88/ΕΚ. Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μικροί βενζινοκινητήρες ισχύος ≤ 19 kW, που προορίζονται για χρήση στη γεωργία – ή δεν επιτρέπεται να χορηγείται έγκριση τύπου και δεν απογράφονται- αν δεν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις ως προς τα όρια των εκπεμπόμενων ρύπων
ΦΑΣΗ I
Φορητοί κινητήρες Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης I μετά από τις: Δεν διατίθενται στην αγορά ή δεν ταξινομούνται ή δεν εκτελωνίζονται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση I μετά από τις:
Κλάση κινητήρα CO (g / kwh) HC (g / kwh) NOx (g / kwh)
SH:1 < 20 cm3 805 295 5,36 11 - 08 - 2006 11 - 02 - 2007
SH:2 50 cm3 και ≥ 20 cm3 805 241 5,36 11 - 08 - 2006 11 - 02 - 2007
SH:3 ≥ 50 cm3 603 161 5,36 11 - 08 - 2006 11 - 02 - 2007
ΦΑΣΗ I
Μη φορητοί κινητήρες Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης I μετά από τις: Δεν διατίθενται στην αγορά ή δεν ταξινομούνται ή δεν εκτελωνίζονται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση I μετά από τις:
Κλάση κινητήρα CO (g / kwh) (HC + NOx) (g / kwh)
SN:1 < 66 cm3 519 50 11 - 08 - 2006 -
SN:2 < 100 cm3 και ≥ 66 cm3 519 40 11 - 08 - 2006 -
SN:3 < 225 cm3 και ≥ 100 cm3 519 16,1 11 - 08 - 2006 11 - 02 - 2007
SN:4 ≥ 225 cm3 519 13,4 11 - 08 - 2006 11 - 02 - 2007
ΦΑΣΗ II
Φορητοί κινητήρες Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης ΙI μετά από τις: Δεν διατίθενται στην αγορά ή δεν ταξινομούνται ή δεν εκτελωνίζονται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IΙ μετά από τις:
Κλάση κινητήρα CO (g / kwh) NOx (g / kwh) (HC + NOx) (g / kwh)
SH:1 < 20 cm3 805 10 50 01 - 08 - 2009 01 - 02 - 2010
SH:2 50 cm3 και ≥ 20 cm3 805 10 50 01 - 08 - 2009 01 - 02 - 2010
SH:3 ≥ 50 cm3 603 10 72 01 - 08 - 2009 01 - 02 - 2010
ΦΑΣΗ II
Μη φορητοί κινητήρες Όρια εκπομπών Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης ΙI μετά από τις: Δεν διατίθενται στην αγορά ή δεν ταξινομούνται ή δεν εκτελωνίζονται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IΙ μετά από τις:
Κλάση κινητήρα CO (g / kwh) NOx (g / kwh) (HC + NOx) (g / kwh)
SN:1 < 66 cm3 610 10 50 01 - 08 - 2006 01 - 02 - 2007
SN:2 < 100 cm3 και ≥ 66 cm3 610 10 40 01 - 08 - 2006 01 - 02 - 2007
SN:3 < 225 cm3 και ≥ 100 cm3 610 10 16,1 01 - 08 - 2009 01 - 02 - 2010
SN:4 ≥ 225 cm3 610 10 12,1 01 - 08 - 2008 01 - 02 - 2009


ΕΞΑΙΡΕΣΗ : Για φορητά αλυσοπρίονα ≥ 45 cm3 , αλυσοπρίονα για περιποίηση δέντρων, θαμνοκοπτικά χορτοκοπτικά ≥ 40 cm3, φορητές κλαδευτικές μηχανές και συσκευές αερισμού χλόης ≤ 2,5 kW, οι ημερομηνίες εφαρμογής της Φάσης II μετατίθενται 1 έτος από τις ημερομηνίες του πίνακα και ανάλογα με την κλάση που υπάγεται κάθε μηχάνημα.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία - πηγές