Τροποποίηση της πιστοποίησης για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τροποποίηση της πιστοποίησης μπορεί να επέλθει όταν η επιχείρηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την πιστοποίηση (αλλαγή οργανωτικής δομής ή μεταβολές στην ιδιοκτησία, αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, επέκταση ή παύση δραστηριοτήτων κ.ά.).

Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τη Δ/νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT, υποβάλλοντας νέα αίτηση, για σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο AGROCERT δύναται να διενεργήσει έλεγχο αξιολόγησης, επιτήρησης ή ειδικό.

Ενδεχόμενη επέκταση ή περιορισμός του πεδίου πιστοποίησης συνεπάγεται τη χορήγηση νέου πιστοποιητικού στην επιχείρηση και υπογραφή νέας σύμβασης με την επιχείρηση.

Σχετικές σελίδες

Βιβλιογραφία

Σύνδεσμοι