Εχθροί της βρώμης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι εχθροί της βρώμης είναι παρόμοιοι με τους εχθρούς του σιταριού. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν προσβάλλεται από την κηκιδόμυγα (Phytophaga destructor) και προσβάλλεται ελάχιστα από τον κάραβο (Zarbus tenebrioides) και το χλώροπα (Chlorops taeniopa).

Ο σοβαρότερος εχθρός είναι η Oscinella frit, όπου η εξεύρεση και χρήση ανθεκτικών ποικιλιών δεν έχει προχωρήσει αρκετά.

Προσβάλλεται επίσης από νηματώδεις, κυρίως από τον Heterodera avenae ο οποίος προκαλεί κύστεις στις ρίζες και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνει τις αποδόσεις μέχρι 50%. Αντιμετωπίζεται κυρίως με ανθεκτικές ποικιλίες οι οποίες περιέχουν γενετικό υλικό από την A. sterilis.

Σιδηροσκώληκες

Οι Σιδηροσκώληκες ζουν στο έδαφος και τρέφονται με σπόρους ρίζες και οργανική ύλη. Η μεγαλύτερη ζημιά απ' αυτόν τον εχθρό προκαλείται από τις προνύμφες την άνοιξη. Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι. Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί. Σιδηροσκώληκες.

Αγρότιδες

Οι αγρότιδες ή κοφτοσκούληκα ή καραφατμέ (agrotis spp) ανήκουν στην τάξη των λεπιδόπτερων. Είναι πολυφάγες. Όλα τα φυτά που έχουν τρυφερό βλαστό μπορούν να είναι ξενιστές τους. Η βρώμη προσβάλλεται επίσης απ' αυτόν τον εχθρό. Είναι ο ίδιος εχθρός που προσβάλλει και το σιτάρι. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί (με τίτλο "Αγρότιδες") παρατίθενται περισσότερες πληροφορίες για τον παραπάνω εχθρό των σιτηρών. Αγρότιδες.

Κάραβος

Η βρώμη προσβάλλεται ελάχιστα απ' τον κάραβο. Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι. Ακολουθήστε το σύνδεσμο (με τίτλο Κάραβος) για περισσότερες λεπτομέρειες. Κάραβος.

Χλώροπας

Η καλλιέργεια της βρώμης μπορεί να προσβληθεί ελάχιστα και από το χλώροπα. Πρόκειται για τον εχθρό που προσβάλλει και την καλλιέργεια του σιταριού. Ακολουθήστε το σύνδεσμο (με τίτλο Χλώροπας) για πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εχθρό. Χλώροπας.

Οσινέλλα

Ο σοβαρότερος εχθρός της βρώμης είναι η Oscinella frit, όπου η εξεύρεση και χρήση ανθεκτικών ποικιλιών δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει το σιτάρι. Ακολουθώντας το σύνδεσμο (με τίτλο "Οσινέλλα") παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εχθρό. Οσινέλλα.

Βλαστορρήκτης

Η βρώμη προσβάλλεται από τον Βλαστορρήκτη. Η προσβολή απ' αυτόν τον εχθρό εκδηλώνεται με κακή ανάπτυξη, ατροφικούς στάχεις και αυξημένη τάση για πλάγιασμα και θραύση των στελεχών, ιδιαίτερα μετά το ξεστάχυασμα. Είναι ο ίδιος εχθρός που προσβάλλει και το σιτάρι. Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθενται πληροφορίες για το συγκεκριμένο εχθρό. Βλαστορρήκτης.

Βρωμούσες

Οι βρωμούσες είναι ένας ακόμη εχθρός της βρώμης που διαχειμάζουν ως τέλεια και κατά τις αρχές της άνοιξης απομυζούν τους χυμούς των φύλλων, στελεχών και τέλος των αναπτυσσόμενων καρπών. Μπορεί επίσης να προσβάλλουν και τους καρπούς στα δεμάτια μετά το θερισμό. Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι. Βρωμούσες.

Αφίδες

Οι αφίδες είναι ένας απ'τους εχθρούς που προσβάλλουν όλα τα υπέργεια όργανα του φυτού της βρώμης και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Οι αφίδες ανήκουν στην υπεροικογένεια Aphidoidea στη σειρά Sternorrhycha της τάξης Homoptera στην οποία έχουν καταγραφεί περί τα 4000 είδη. Οι αφίδες είναι αλλιώς γνωστές ως μελίγκρα, ψείρα ή φυτόψειρα. Είναι ο ίδιος εχθρός που προσβάλλει πολλά φυτά μεταξύ των οποίων και το σιτάρι. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εχθρό. Αφίδες.

Ακρίδες

Οι ακρίδες είναι ένας εχθρός της βρώμης τα ακμαία του οποίου εμφανίζονται κατά την άνοιξη με αρχές καλοκαιριού και τρώνε τα φύλλα, τα στελέχη και τους στάχεις των φυτών. Είναι επίσης και εχθρός του σιταριού όπου κάνει παρόμοια καταστροφή στα φυτά.

Θρίπας

Τα ακμαία του Θρίπα ωοτοκούν την άνοιξη μεταξύ στελέχους και κολεών και οι εξερχόμενες προνύμφες προσβάλλουν τους στάχεις που δεν έχουν εμφανισθεί ακόμη απομυζώντας τις ωοθήκες των ανθέων. Αποτέλεσμα της προσβολής από τον εχθρό είναι η αγονία και απόπτωση των σταχυδίων, σε βαθμό ώστε σε μερικές περιπτώσεις να μένει γυμνή η ράχη του στάχυ. Έχουν πολλές γενιές το χρόνο. Αντιμετωπίζονται με κάψιμο της καλαμιάς και σπορά πρώιμων ποικιλιών για να αποφευχθούν οι προσβολές στο ευπαθές στάδιο των φυτών. Απ' αυτόν τον εχθρό προσβάλλεται και το σιτάρι.

Νηματώδης των σιτηρών

Οι προνύμφες του εχθρού προσβάλλουν τα φυτά της βρώμης από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Αντιμετωπίζονται με απομάκρυνση των μολυσμένων καρπών οι οποίοι επιπλέουν σε διάλυμα κοινού αλατιού 20% και με αμιψεισπορές 2-3 ετών με ανθεκτικά φυτά (πχ. κριθάρι, αραβόσιτο και άλλα φυτά εκτός από σιτηρά). Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον εχθρό αυτό. Νηματώδης των σιτηρών.

Έντομα αποθηκών

Αυτά τα έντομα αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους αποθηκευμένους καρπούς των σιτηρών, ιδιαίτερα για τη χώρα μας όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές κατά το καλοκαίρι και ευνοούν την ανάπτυξή τους. Τα περισσότερο συνηθισμένα είναι τα εξής:

Πρόκειται για τον ίδιο εχθρό που προσβάλλει και το σιτάρι.