Νομοθεσία για αγροτικά μηχανήματα

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Νομοθεσία που αφορά την έκριση τύπου ελκυστήρων

  • ΦΕΚ 377/Β/12-06-84 - Έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών ελκυστήρων
  • 2003/37/ΕΚ και η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 1198/Β/30-08-05 - "Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων ρυμουλκούμενων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων μηχανημάτων καθώς και των συστημάτων, κατασκευστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών".
  • 2005/67 και η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 665/Β/29-5-06 - "Κωδικοποίηση δοκιμών διατάξεων προστασίας"

Νομοθεσία που αφορά σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (πχ θεριζοαλωνιστικές μηχανές κλπ)

  • 97/68/EK και η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 1218/Β/30-11-98 - "Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα".
  • 2001/63/ΕΚ και η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 592/Β/14-05-03 και ΦΕΚ 53/Β/24-01-07 - "Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα" όπως τροποποιήθηκε.
  • 2002/88/EK και 2004/26/EK και η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 53/Β/24-01-07 - "Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά κινητά μηχανήματα" όπως τροποποιήθηκε.

Νομοθεσία που αφορά σε κινητήρες σε ελκυστήρες

και KYA A20 402/43554/6-4-2012 - "Μέτρα κατά των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών. από κινητήρες γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων".

  • 2005/13 και η εναρμόνιση στην εθνική νομοθεσία ΦΕΚ 1569/Β/26-10-06 - Τροποποίηση των Οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ.

Εθνική νομοθεσία

  • Εγκύκλιος οικ.11722/Ε1/2604/1-11-2011 με θέμα: "Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης τύπου σε καινούργια αγροτικά μηχανήματα (πλην γεωργικών ελκυστήρων)"
  • Απόφαση αρ. 14924/Γ3Β/3789 (Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09) με θέμα: "Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 2231/31.12.2010)
  • Απόφαση αρ. 11338/Γ4/2366 με θέμα: "Εγκρίσεις τύπου και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων". (ΦΕΚ Β' 1156/15.06.2009)

Βιβλιογραφία - πηγές