Πλοήγηση στο wiki

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης
Κατηγορίες Κατάλογος  +
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. 5 June 2014 09:57:46  +
Σχετίζεται με Αγροτικές ενισχύσεις-χρηματοδοτήσεις +
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ 
Μέτρο 112 "Εγκατάσταση νέων γεωργών" + , Μέτρο 113 "Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών" + , Μέτρο 114 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόμενων στην εκμετάλλευση γεωργικών και δασοκομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών" + , Μέτρο 121 "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων" + , Μέτρο 123 "Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων" + , Μέτρο 125 "Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας" + , Μέτρο 131 "Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική νομοθεσία" + , Μέτρο 132 "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων" + , Μέτρο 133 "Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης" + , Μέτρο 144 "Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς" + , Μέτρο 211 "Ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιοχών" + , Μέτρο 212 "Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών" + , Μέτρο 213 "Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την Οδηγία για τα Νερά (Οδ. 2000 - 60 - ΕΚ)" + , Μέτρο 214 "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις" + , Μέτρο 216 "Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις" + , Μέτρο 221 "Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών" + , Μέτρο 224 "Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση)" + , Μέτρο 226 "Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης" + , Μέτρο 227 "Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις" + , Μέτρο 311 "Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες" + Σχετίζεται με
 

 

Εισαγάγετε το όνομα της σελίδας από την οποία θέλετε να ξεκινήσετε την περιήγηση.