Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των "Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης" (ΠΟΠ) και των "Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης" (ΠΓΕ) έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ 261611/2007 στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).

Κατά τη χορήγηση της πιστοποίησης ,η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΓΕΠ αποστέλλει στην επιχείρηση υπογεγραμμένο το πιστοποιητικό και τη σχετική σήμανση.Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι τριετής.

Ο ΟΠΕΓΕΠ έχει εκπονήσει:

Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια κατά περίπτωση:

Σχετικές σελίδες

Σύνδεσμοι

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php