ΚΑΠ 2014-2020

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014 - 2020, όπως είναι γνωστό βρίσκεται ακόμη σε διαβούλευση μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, έχουν οριοθετηθεί οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ πάνω στους οποίους προσαρμόζεται η αγροτική πολιτική που θα ακολουθηθεί. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε προχωρήσει στη σύσταση επτά θεματικών ομάδων στρατηγικού σχεδιασμού (ΘΟΣΣ) που η θεματολογία τους ήταν προϊόν διαβούλευσης μεταξύ των εταίρων του ΥΠΑΑΤ και διαμορφώθηκε ως εξής:

  • ΘΟΣΣ 1: "Καινοτομία - Έρευνα - Κατάρτιση"
  • ΘΟΣΣ 2: "Γεωργία και Αγροδιατροφικός Τομέας"
  • ΘΟΣΣ 3: "Συμπληρωματικότητα Πυλώνων Ι & ΙΙ"
  • ΘΟΣΣ 4: "Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις - Κλιματική Αλλαγή"
  • ΘΟΣΣ 5: "Δασοπονία‐ Κλιματική Αλλαγή"
  • ΘΟΣΣ 6: "Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία"
  • ΘΟΣΣ 7: "LEADER ‐ Τοπική Ανάπτυξη"

Τέλος, καλό είναι να επισημάνουμε ότι από τα χαρακτηριστικά της νέας ΚΑΠ σίγουρα σημαντικό ρόλο θα παίξουν η συμβολή της "καινοτομίας" στην αγροτική ανάπτυξη και το λεγόμενο "πρασίνισμα" της ΚΑΠ. Η "καινοτομία" συνδέεται με τη γενικότερη πολιτική της ΕΕ με ορίζοντα το 2020 γνωστή και ως "Horizon 2020" και το "πρασίνισμα" της ΚΑΠ μας δείχνει τη φιλοπεριβαλλοντική τάση της.

Συνήθεις Ερωτήσεις

Στόχοι ΚΑΠ 2014-2020

Προτεινόμενα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ΚΑΠ 2014-2020

Άμεσες ενισχύσεις ΚΑΠ 2014-2020

Πράσινη ενίσχυση

Κοινή Αγροτική Πολιτική και καινοτομία

Σύστημα γεωργικών συμβουλών

Πιστοποιήσεις

Γεωργία ακριβείας

px100

http://reverie.neuropublic.com/np/agriforum/index.php