Νομικό πλαίσιο μέτρων αγοράς

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα μέτρα αγοράς παρατίθεται πιο κάτω για το κάθε μέτρο χωριστά:

Νομικό πλαίσιο χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες

Νομικό πλαίσιο προγράμματος προώθησης και προβολής ελληνικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη σε τρίτες χώρες

Νομικό πλαίσιο προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές σιτηρών

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ρυζιού

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ζάχαρης

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές κρέατος

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές σκόρδων

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές μήλων

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές μπανάνας

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος πιστοποιητικών στις εισαγωγές κονσερβών μανιταριών

Νομικό πλαίσιο καθεστώτος εξαγωγικών επιστροφών προϊόντων εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης

Νομικό πλαίσιο προγράμματος εφοδιασμού νησιών αιγαίου πελάγους με άλευρα και ζωοτροφές

Νομικό πλαίσιο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων