Θεματικές Περιοχές Πληροφόρησης

Από GAIApedia
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αγροτικό θεσμικό πλαίσιο

Νομικό πλαίσιο αγροτικών ενισχύσεων

Νομικό πλαίσιο φυτοπροστασίας

Νομικό πλαίσιο πιστοποιήσεων

Νομικό πλαίσιο αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Νομικό πλαίσιο ασφάλισης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου

Νομικό πλαίσιο Αγροτικών Συλλογικών Οργανώσεων

Νομικό πλαίσιο ενιαίου μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών

Νομικό πλαίσιο αγροτικών μηχανημάτων

Νομικό πλαίσιο ζωοτροφών

Νομικό πλαίσιο κτηνιατρικών φαρμάκων

Νομικό πλαίσιο επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιδοτήσεις

Άμεσες ενισχύσεις

Άμεσες Ενισχύσεις ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (σύνοψη)

Μέτρα αγοράς

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας

Καλλιέργειες-φυτά

Καλλιέργειες

Φυτά

Εκτροφές-ζώα

Εκτροφές

Ζώα

Στατιστικά στοιχεία για όλη την Ελλάδα

Στατιστικά στοιχεία επικράτειας

Κατανομή πλήθους δικαιωμάτων ανά την επικράτεια

Πλήθος παραγωγών και ποσά ένταξης στα μέτρα Εξισωτικής Αποζημίωσης 2011

Στατιστικό δημοφιλέστερων κατηγοριών κτηνοτροφίας ως προς το πλήθος ζώων πανελλαδικώς

Στατιστικό δημοφιλέστερων καλλιεργειών ως προς την έκταση πανελλαδικώς

Στατιστικά στοιχεία ανά νομό

Στατιστικά στοιχεία ανά καλλιέργεια

Στατιστικά στοιχεία ανά εκτροφή

Πιστοποιήσεις-συστήματα ποιότητας

Πιστοποιήσεις πρωτογενούς παραγωγής

Συστήματα ποιότητας

Φυτοπροστασία

Γεωργικά φάρμακα

Εγκρίσεις γεωργικών φαρμάκων

Κατευθυντήριες οδηγίες για ελεγκτικές αρχές στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

Περιφερειακά κέντρα προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου

Μέγιστα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων

Μελέτες και πρακτικές συμβουλές φυτοπροστασίας

Φορείς που σχετίζονται με τη φυτοπροστασία

Προμηθευτές-εφόδια

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Αρδευτικά συστήματα καλλιεργειών

Αγροτικά μηχανήματα

Ζωοτροφές

Κτηνιατρικά φάρμακα

Μεταφορά ζώντων ζώων

Αντιμετώπιση κινδύνων

Εχθροί φυτών

Ασθένειες φυτών

Παγετοπροστασία

Ασθένειες ζώων

Θέματα διοικητικών διαδικασιών

Θέματα διοικητικών διαδικασιών αγροτών

Θέματα διοικητικών διαδικασιών συλλογικών αγροτικών οργανώσεων

Θέματα διοικητικών διαδικασιών επιχειρήσεων

Αδειοδοτήσεις

Θέματα διοικητικών διαδικασιών πιστοποιήσεων

Παραγωγικές διαδικασίες μεταποίησης

Διαδικασίες παραγωγής παρθένου ελαιόλαδου

Παραγωγική διαδικασία γαλακτοκομικών προϊόντων

Για τον καταναλωτή

Διατροφική αξία τροφίμων

Σήμανση τροφίμων

Προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Γενικά θέματα καταναλωτικού ενδιαφέροντος

Έντυπα

Έντυπα ασφάλισης φυτικού κεφαλαίου

Έντυπα ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου

Έντυπα - υποδείγματα για προϊόντα ΠΟΠ - ΠΓΕ

Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση - ανανέωση - τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αρχές ποιοτικού ελέγχου τροφίμων

Γενικές έννοιες

Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου

Ταξινόμηση ποιοτικών συντελεστών

Χρώμα τροφίμων

Μέγεθος και σχήμα τροφίμων

Ελαττώματα τροφίμων

Ιξώδες τροφίμων

Υφή τροφίμων

Γεύση και οσμή τροφίμων

Νέες στρατηγικές Ε.Ε στον αγροτικό τομέα

Στρατηγική Ε.Ε από το αγρόκτημα στο πιάτο

Στρατηγική Ε.Ε για την Πράσινη Συμφωνία

Ομάδες Παραγωγών-Οργανώσεις Παραγωγών

Στόχοι Ομάδων Παραγωγών

Αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών

Προϋποθέσεις αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών

Άξονες λειτουργίας Ομάδων Παραγωγών

Μέτρο 9 του ΠΑΑ